Kurzusarchívum


A „BOLOGNAI” RENDSZERŰ
BIBLIATUDOMÁNYI KÉPZÉS

 KURZUSAI (2015/2016–)

15/16ő | 15/16t | 16/17ő 16/17t | 17/18ő | 17/18t | 18/19ő | 18/19t 

 

A listákon nem szerepelnek a hallgatók más kódokon fölvett és a szak(irány)ra befogadott órái. A linkekre kattintva a régebbi kurzusok hozzáférhető kurzusleírásait lehet elérni. Az óraadó nevéhez kapcsolt link az oktató elérhetőségeit tartalmazó honlapra irányít.

2015/2016-os tanév, őszi félév 

 

2015/2016-os tanév, tavaszi félév 

 

2016/2017-es tanév, őszi félév 

2016/2017-es tanév, tavaszi félév 

 

2017/2018-as tanév, őszi félév 

2017/18 tavasz (BA) 

 • BIB-101 ▪ Bibliaismeret / Bible Survey (3 kr) | H 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-212 ▪ Bibliai hermeneutika szeminárium: Újszövetség / Biblical hermeneutics seminar: New Testament (2 kr) | K 14:00-15:30, F/233 | Mártonffy Marcell 
 • BIB-401 ( kr) | Bibliai történelem / Biblical history | Sz 10:00-11:30, F/234 | Vér Ádám (koord.), Biró Tamás, Buzási Gábor, Turán Tamás 
 • BIB-612 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1 Jewish Religion and Culture 1 (2 kr) | K 12:00-13:30, F/234 | Komoróczy Szonja
 • BIB-691  Jézus a zsidó hagyományban / Jesus in Jewish tradition (2 kr) | Sz 16:00-17:30, F/232 | Buzási Gábor, Kiss András 
 • BIB-702a ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 2 (4 kr) | H 12:00-13:30 és Cs 14:00-15:30, F/233 | Koltai Kornélia
 • BIB-702b ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 2 (4 kr) | Sz 14:00-17:00, F/234 | Balogh Katalin 
 • BIB-703 ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 3 (2 kr) | H 10:30-11:15 és Cs 12:30-13:15, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-704 ▪ Bibliai héber szövegolvasás mondattani megközelítéssel / Biblical Hebrew Text Seminar with a focus on syntax (3 kr) | Sz 14:00-15:30, F/233 | Biró TamásKoltai Kornélia
 • BIB-705 ▪ Bibliai héber szövegolvasás: Ezékiel 1-24 / Biblical Hebrew Text Seminar: Ezekiel 1-24 (3 kr) | H 12:00-13:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-721.2a ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 3 / Classical/Biblical Greek 3 (2 kr) | K 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-721.2b ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 3 / Classical/Biblical Greek 3 (2 kr) | K 10:00-11:30, F/217 | Horváth László
 • BIB-722.1a ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 4 / Classical/Biblical Greek 4 (2 kr) | P 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-722.1b ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 4 / Classical/Biblical Greek 4 (2 kr) | P 13:00-14:30, Eötvös Collegium | Horváth László
 • BIB-725 ▪ Posztbiblikus görög szövegolvasás: Philón, Az álmokról / Post-Biblical Greek Text Seminar: Philo, On Dreams (4 kr) | Sz 12:00-13:30, F/232 | Buzási Gábor

2018/2019-es tanév, őszi félév 

2018/2019-es tanév, tavaszi félév 

 • BIB-101 ▪ Biblia-ismeret / Bible Survey (3 kr) | H 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-202 ▪ Introduction to Post-Biblical Jewish Literature (in English) / Bevezetés a posztbiblikus zsidó irodalomba (3 kr) | Cs 10:00-11:30, F/234 | Buzási Gábor & Turán Tamás
 • BIB-222 ▪ Újszövetségi szövegelemző szeminárium (fordításban): evangéliumok / New Testament seminar (in Hungarian translation): Gospels (3 kr) | K 10:00-11:30, F/233 | Buzási Gábor
 • BIB-402 ▪ A Biblia ókori vallási környezete 1 (Ókori Kelet) / Ancient religions in biblical times 1 (Ancient Near East) (3 kr) | Sz 16:00-17:30, F/233 | Vér Ádám
 • BIB-403 ▪ A Biblia ókori vallási környezete 2 (Görög-római világ) / Ancient religions in biblical times 2 (Greco-Roman world) (3 kr) | K  14:00-15:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-501 ▪ A Biblia a zsidó és a keresztény liturgiában / The Bible in Jewish and Christian liturgy (2 kr) | P 14:00-15:30, F/212 | Déri Balázs
 • BIB-612 ▪ Zsidó vallás és kultúra 2 Jewish Religion and Culture 1 (3 kr) |H 10:00-11:30, F/234 | Komoróczy Szonja
 • BIB-621 ▪ A középkori filozófia és teológia története / History of medieval philosophy and theology (3 kr) |H 16:00-17:30, I/228 | Borbély Gábor
 • BIB-691 ▪ Film és Biblia / Film and Bible (3 kr) | K 16:00-17:30, 6-8/34 | Gelencsér Gábor
 • BIB-702 ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 2 (4 kr) | H 12:00-13:30 és Cs 14:00-15:30, F/233 | Koltai Kornélia
 • BIB-703 ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 3 (2 kr) | H 10:30-11:15 és Sze 16:00-16:45, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-704 ▪ Szemelvények a Héber Bibliából: Szövegolvasás fordításelméleti és -gyakorlati megközelítésben / Biblical Hebrew Text Seminar 4 (3 kr) | Sze 12:00-13:30, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-705.1  Bibliai héber szövegolvasás: Kórah fiainak zsoltárai / Biblical Hebrew Text Seminar: Sons of Korah Psalms (3 kr) | H 12:00-13:30, F/234 | Péntek Dániel & Buzási Gábor
 • BIB-705.2  Maimonides szöveolvasás / Hebrew Text Seminar: Maimonides (3 kr) | óramegbeszélés szerint | Biró Tamás
 • BIB-713 ▪ Arámi szövegolvasás: Targum / Targumic Aramaic Text Seminar (3 kr) | Cs 12:00-13:30, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-721a ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 1 / Classical/Biblical Greek 1 (2 kr) | K 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-721b ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 1 / Classical/Biblical Greek 1 (2 kr) | K 10:00-11:30, F/217 | Horváth László
 • BIB-722a ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 2 / Classical/Biblical Greek 2 (2 kr) | P 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-722b ▪ Ógörög/bibliai görög nyelv 2 / Classical/Biblical Greek 2 (2 kr) | P 13:00-14:30, Eötvös Collegium | Horváth László
 • BIB-724 ▪ Posztbiblikus görög szöveolvasás: Philón, De Cherubim / Post-Biblical Greek Text Seminar: Philo, De Cherubim (3 kr) | Cs 14:00-15:30, F/232 | Horváth Judit & Buzási Gábor

2019/2020-es tanév, őszi félév 

 • BIB-101 ▪ Biblia-ismeret / Bible Survey (3 kr) | H 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-102 ▪ Összehasonlító vallástörténet 1 / Comparative Religion 1 (3 kr) | H 8:00-9:30, F/Kerényi terem | Földváry Miklós István
 • BIB-212 ▪ Bibliai hermeneutikai szeminárium / Biblical Hermeneutics Seminar (2 kr) | K 14:00-15:30, F/233 | Mártonffy Marcell
 • BIB-221 ▪ "Határon innen és túl" - ószövetségi szövegelemző szeminárium (fordításban) / Text Seminar: Hebrew Bible / Old Testament (2 kr) | Szerda 8:00-9:30, F/232 | Kelenhegyi Andor
 • BIB-403 ▪ A Biblia ókori vallási környezete 2 (Görög-római világ) / Ancient Religions in Biblical Times 2 (Greco-Roman World) (3 kr) | K 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-611 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1 / Jewish Religion and Culture 1 (3 kr) | K 10:00-11:30, F/234 | Komoróczy Szonja Ráhel
 • BIB-631 ▪ A Biblia és a korai magyar irodalom - Középkori kódexek és más nyelvemlékek / The Bible and Early Hungarian Literature (3 kr) | P 14:00-15:30, F/212 | Szentgyörgyi Rudolf
 • BIB-632 ▪ Shakespeare és a Biblia / Shakespeare and the Bible (2 kr) | H 12:00-13:30, F/233 | Matus-Kassai Gyöngyi
 • BIB-691 ▪ A középkori és modern zsidó irodalom története / History of Medieval and Modern Jewish Literature (3 kr) | Sz 10:00-11:30, F/234 | Bányai Viktória, Biró Tamás, Turán Tamás
 • BIB-701 ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1 / Classical Hebrew Language and Text Seminar 1 (4 kr) | K, Cs 12:00-13:30, F/233 | Balogh Katalin
 • BIB-704 ▪ Héber bibliai szövegolvasás: Genezis / Biblical Hebrew Text Seminar: Genesis (3 kr) | H 14:00-15:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-705.5 ▪ Midrás: antik és középkori zsidó Szentírás-magyarázatok / Midrash: Ancient and Medieval Jewish Commentaries of Scripture (3 kr) | Cs 10:00-11:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-705.6 ▪ Bibliai és posztbiblikus szövegpárhuzamok / Biblical and Post-Biblical Textual Parallels (3 kr) | Sz 14:00-15:30, ... | Bányai Viktória
 • BIB-721a ▪ Bibliai görög nyelv 1 / Biblical Greek Language 1 (2 kr) | K 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-721b ▪ Bibliai görög nyelv 1 / Biblical Greek Language 1 (2 kr) | K 10:00-11:30, F/217 | Horváth László
 • BIB-722a ▪ Bibliai görög nyelv 2 / Biblical Greek Language 2 (2 kr) | P 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-722b ▪ Bibliai görög nyelv 2 / Biblical Greek Language 2 (2 kr) | P 13:00-14:30, Eötvös Collegium, Borzsák terem | Horváth László
 • BIB-724 ▪ Bibliai görög szövegolvasás: Septuaginta zsoltárok/ Biblical Greek Text Seminar: Septuagint Psalms (3 kr) | Cs 14:00-15:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-732 ▪ Latin bibliai, exegetikai és liturgikus szövegek / Latin Biblical, Exegetical and Liturgical Texts (3 kr) | Sz 14:00-15:30, F/234 | Déri Balázs

2019/2020-es tanév, tavaszi félév

 

 • BIB-101 ▪ Biblia-ismeret / Bible Survey (3 kr) | H 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-301 ▪ A Biblia teológiai fogalmai / Th​eological Concepts of the Bible  (3 kr) | Cs 14:00-15:30, F/... | Földváry Miklós István
 • BIB-401 ▪ Bibliai történelem / Biblical History (3 kr) | K 10:00-11:30, F/233 | Buzási GáborVér ÁdámTurán Tamás
 • BIB-402 ▪ Biblia ókori vallási környezete 1 / Anci​ent Religions in Biblical times 1 |K 12:00-13:30, F/...| Vér Ádám
 • BIB-612 ▪ Zsidó vallás és kultúra 2 / Jewish Religion and Culture 2 (3 kr) | Cs 10:00-11:30, F/... | Komoróczy Szonja Ráhel
 • BIB-632 ▪ Bibliai intertextusok az 1945 utáni magyar irodalomban / Biblical Intertexts in Hungarian Literature after 1945 (2 kr) | K 14:00-15:30, F/233 | Mártonffy Marcell
 • BIB-634 ▪ Purim: ünnep és kultúrtörténet / Purim: festival and cultural history | Sz 12:00-13:30, F/233 | Bányai Viktória
 • BIB-691 ▪ Az Írás arcai: Biblia-értemezés az ókorban / The Faces of Scripture: Biblical interpretation in Antiquity |H 18:00-19:30, F/Kerényi terem | meghívott előadók (szervezi: Buzási Gábor)
 • BIB-702 ▪ Bibliai héber nyelv és szövegolvasás 2 / Biblical Hebrew Language and  Text Seminar 2 | K, Cs 12:00-13:30, F/233 | Balogh Katalin
 • BIB-703 ▪ Bibliai héber nyelv és szövegolvasás 3: Jónás könyve / Biblical Hebrew Language and  Text Seminar 3: Jonah | H 10:00-10:45, Sz 16:00-16:45, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-705 ▪ Rabbinikus Biblia-értelmezés: Rasi kommentárja a Genezis könyvéhez / Rabbinic Hebrew text seminar: Rashi's Commentary on the Torah | H 14:00-15:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-711 ▪ Arámi nyelv 1 / Biblical Greek Language 1 (2 kr) | H 12:00-13:30, Cs 14:00-15:30, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-721a ▪ Bibliai görög nyelv 3 / Biblical Greek Language 3 (2 kr) | K 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-721b ▪ Bibliai görög nyelv 3 / Biblical Greek Language 3 (2 kr) | K 10:00-11:30, F/217 | Horváth László
 • BIB-722a ▪ Bibliai görög nyelv 4 / Biblical Greek Language 4 (2 kr) | P 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-722b ▪ Bibliai görög nyelv 4 / Biblical Greek Language 4 (2 kr) | P 13:00-14:30, Eötvös Collegium, Borzsák terem | Horváth László
 • BIB-724 ▪ Bibliai görög szövegolvasás: Jelenések könyve / Biblical Greek Text Seminar: Revelations (3 kr) | Cs 14:00-15:30, F/233 | Buzási Gábor
 • BIB-732 ▪ Latin bibliai, exegetikai és liturgikus szövegek / Latin Biblical, Exegetical and Liturgical Texts (3 kr) | Sz 14:00-15:30, F/233 | Déri Balázs

2020/2021-es tanév, őszi félév

 • BIB-101 ▪ Bibliaismeret / Bible Survey (3 kr) | H 16:00-17:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-201 ▪ Bevezetés a Héber Bibliába / Ószövetségbe / Introduction to the Hebrew Bible/Old Testament (3 kr)  | K 16:00-17:30, F/233 | Buzási Gábor
 • BIB-221 ▪ Szövegelemző szeminárium: Héber Biblia / Ószövetség (fordításban) / Text Seminar: Old Testament (3 kr) | K 10:00-11:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-222.01 ▪ Újszövetségi hermeneutika: hagyományok és távlatok / Biblical hermeneutics Seminar: New Testament  (3 kr) | K 14:00-15:30, F/233 | Mártonffy Marcell
 • BIB-403 ▪ A Biblia ókori vallási környezete 2. Görög-római világ / Anci​ent Religions in Biblical times 2 (Greco-Roman world) (2 kr) | Sz 16:00-17:30, F/233 | Buzási Gábor
 • BIB-601 ▪ A Héber Biblia / Ószövetség teológiája / Hebrew Bible / Theology of the Old Testament (3 kr)  | P 08:00-09:30, F/233 | Marossy Attila
 • BIB-611 ▪ Zsidó rítusok és zsinagógai liturgia /  Jewish Rituals and Liturgy (3 kr) | Cs 12:00-13:30, F/ Kerényi Károly terem | Biró Tamás
 • BIB-621.02 ▪ A középkori filozófia és teológia története / History of medieval philosophy and theology (3 kr) | K 16:00-17:30, I/228 | Borbély Gábor
 • BIB-622.2 ▪ Vallásfilozófia szeminárium / Philosophy of Religion Seminar (2 kr) | K 18:00-19:30, I/129 | Borbély Gábor
 • BIB-692.7 ▪ Pagan, Christian and Jewish heritage in the works of emperor Julian the Apostate / Pogány, keresztény és zsidó örökség Julianus Apostata császár műveiben (2 kr) | Sz 10:00-11:30, F/217 | Buzási Gábor
 • BIB-701 ▪ Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1. / Classical Hebrew Language and  Text Seminar 1. (4 kr) | H 12:00-13:30, F/233 | Koltai Kornélia
 • BIB-704  ▪ Bibliai szövegolvasás: a Héber Biblia női hangjai / Biblical Text Seminar (3 kr) | H 10:00-11:30, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-704.10 ▪ Bibliai szövegolvasás: Visszatérés a fogságból / Biblical Text Seminar (3 kr)  | H 14:00-15:30, F/233 | Bányai Viktória
 • BIB-713.02  ▪ Arámi szövegolvasás: Targum / Targumic Aramaic Text Seminar (3 kr) | H 14:00-15:30, F/232 | Koltai Kornélia
 • BIB-721a ▪ Bibliai görög nyelv 1 / Biblical Greek Language 1 (2 kr) | K 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-721b ▪ Bibliai görög nyelv 1 / Biblical Greek Language 1 (2 kr) | K 10:00-11:30, F/217 | Horváth László
 • BIB-722a ▪ Bibliai görög nyelv 2 / Biblical Greek Language 2 (2 kr) | P 8:15-9:45, F/217 | Bolonyai Gábor
 • BIB-722b ▪ Bibliai görög nyelv 2 / Biblical Greek Language 2 (2 kr) | P 13:00-14:30, Eötvös Collegium, 019 terem | Horváth László
 • BIB-724.5 ▪ Apokaliptikus bibliai szövegek ókori változatai (héber-görög szövegolvasó szeminárium) (3 kr) | K 12:00-13:30, F/232 | Buzási Gábor
 • BIB-732.03 ▪ Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1 (3 kr) | Cs 14:00-15:30, F/217 | Varga Benjámin
 • BIB-732.05  ▪ Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3 (3 kr) | Sz 10:00-11:30, F/216 | Déri Balázs

 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.