Gábor Buzási


TEACHING STAFF
 

ASSISTANT PROFESSOR

 • Religion and philosophy in Late Antiquity (Neoplatonism, Emperor Julian, Philo of Alexandria)
 • Biblical interpretation
 • Hellenistic Judaism and Early Christianity

Publications 

 • List of Publications (MTMT)
 • Academia.edu
 • Forthcoming
  • "Diaspora: historical and religious perspectives." In: A. Novák (ed.). Többes kötésben Magyar–zsidó múltak és égtájak (Hungarian-Jewish Pasts and Regions). Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023.
 • Fall term 2022/23
  • Introduction to the Hebrew Bible / Old Testament (panel lecture) 
  • The Book of Genesis (seminar)
  • Biblical Greek Text Seminar: Septuagint Genesis
  • Philo Seminar: De Cherubim
 • Spring term 2021/22
 • Fall term 2021/22
  • Religions in Late Antiquity (lecture)
  • The Bible in the Graeco-Roman World (Erasmus seminar)
  • Biblical Greek text seminar (Gospel of Matthew)
  • Bible survey (seminar)
 • Spring term 2020/21
  • Introduction to Early Jewish and Rabbinic Literature (lecture)
  • Hellenistic Jewish Literature (Erasmus seminar)
  • Bible survey (seminar)
 • Fall term 2020/21
  • Introduction to the Hebrew Bible / Old Testament (lecture)
  • Religions in Late Antiquity (lecture)
  • Bible survey (seminar)
  • Book of Genesis (seminar)
  • Pagan, Jewish and Christian heritage in Emperor Julian the Apostate (seminar)
 • Fall term 2019/20
  • Religions in Late Antiquity (lecture)
  • Midrash: Rabbinic Hebrew text seminar
  • Genesis: Biblical Hebrew text seminar
  • Bible survey seminar
  • The Septuagint Psalter: Biblical Greek text seminar
 • Spring term 2018/19
  • Introduction to post-biblical literature (lecture)
  • Religions in Late Antiquity (lecture)
  • Bible Survey seminar
  • New Testament seminar: the Gospels
  • Greek text seminar: Philo, De cherubim
 • Spring term 2017/18
  • Biblical History, lecture
  • Bible Survey seminar
  • Biblical Hebrew Text Seminar: Ezekiel 1-24
  • Greek Text Semiar: Philo On Dreams I 92-114
  • The Jewish Reception of Jesus, seminar
 • 2019 January-February: University of Munich (LMU), Center for Advanced Studies, research felllowship
 • 2018 January: University of Salzburg, Department of Biblical Studies and Church History, reserach grant of AÖU (Aktion Österreich-Ungarn)
 • 2010–2016: Theological Anthropology in the Patristic Age, National Research, Development and Innovation Office (OTKA), participant  
 • 2009: A. W. Mellon Postdoctoral Research Fellowship, Florence (Italy), Villa I Tatti: The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies
 • 2006–2009: Old Testament Apocrypha and Pseudepigrapha in Hungarian, National Research, Development and Innovation Office (OTKA), participant
 • "Misztika, tudomány és feminizmus Magyaryné Techert Margit munkásságában" ("Mysticism, academia and feminism in the oeuvre of Margit Magyaryné Techert"). Létezik-e női filozófia? ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. március 24-25.
 • "Julianus Apostata magyar zsidó recepciója." A Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciája, Budapest, 2022. február 5.
 • "Az újplatonizmus Artner Edgár egyház- és dogmatörténeti munkásságában." A Magyar Patrisztikai Társaság éves konferenciája, Bakonybél,  2021. június 30.
 • "The Neoplatonic Mysticism of Emperor Julian the Apostate". Imperial MysticismsCentral European University, Budapest, November 27-30, 2019.
 • "Mózes és Héliopolis az Apión ellen c. műben" ("Moses and Heliopolis in Josephus's Contra Apionem"). A sokoldalú Josephus. Selye János Egyetem, Komárom/Komarno, 2019. november 18. 
 • "A feltámadás mitikus értelmezése Iulianus császár újplatonikus teológiájában" ("A mythical interpretation of resurrection in the Neoplatonic theology of Emperor Julian"). A Magyar Patrisztikai Társaság XIX. konferenciája, Győr, 2019. június 28-30.
 • "Transgression with the Nymph: Emperor Julian on Female Deities and Incarnation". Dis/embodiment and Im/materiality. In Memoriam Marianne Sághy (1961-2018). Central European University, Budapest, June 6-8, 2019.
 • "A szent fa kivágása és tiltott növények: az Attis-ünnep újplatonikus értelmezése" ("Felling the sacred tree and forbidden plants: the Neoplatonic interpretation of the festival of Attis"). Növények a vallásokban. Vallástörténeti workshop. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2019. május 9.
 • "The Neoplatonic solar theology of Julian the Apostate". Philosophisches Seminar, Universität zu Köln, Cologne, February 4, 2019.
 • "'Unus et mediator Dei et hominum': the Neoplatonic solar theology of Julian the Apostate"Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilans-Universität, Munich, January 16, 2019.
 • "The Sun as Metaphor and Reality in Philo of Alexandria: Texts and Contexts". Bibelwissenschaftliche Sozietät, Universität Halle-Wittenberg, Halle, June 26, 2018.
 • "A Nap Philón értelmezésében" ("The Sun in Philo's interpretation"), XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2018. május 24-26.
 • "Iulianus császár és az antikvitás életre keltése" ("Emperor Julian and the Revival of Antiquity"), Reformationes / Reformtörekvések a vallástörténetben (az ELTE BTK Vallástudományi Központ konferenciája), 2018. május 22.
 • "A jeruzsálemi Templom lerombolásai és újjáépítései" ("The destructions and rebuildings of the Jerusalem Temple"), "Propaganda az ókorban" - az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének előadássorozata, 2017/18 tavaszi félév, 2018. április 5.
 • "A diaszpóra fogalma: történeti és vallási perspektívák" ("The Concept of Diaspora: historical and and religious perspectives"), Többes kötésben - Magyar-zsidó múltak és égtájak, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018. február 5.  
 • "A későantik filozófiai bibliakritika" ("Philosophical criticism of the Bible in Late Antiquity"), Az Írás arcai - bibliai előadások, ELTE Bibliatudomány minor, 2017. október 25.
 • "Pilpul and Eros: Philo on the desire for truth against the literalists", Persecution, Passion and Epiphany in Early Jewish Literature, Károli Univeristy Budapest, September 20-22, 2017.
 • "Emperor Julian's Theology of the Sun", in the series Power Structuralism in Ancient Ontologies organised by Corpus Cristi College, University of Oxford, June 14, 2017.
 • "Íme, az Úr hazug lelket adott mindezen prófétáid szájába: politikai retorika és a kifejezhetőség korlátai a Héber Bibliában" ("Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets: political rhetorics and the limits of expression in the Hebrew Bible"), "Ókori hazugságok, megtévesztések és hamisítások" - az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének előadássorozata (http://okor.elte.hu/hazugsagok), 2016/17 tavaszi félév, 2017. május 4. 
 • "Emperor Julian's Hymn to the Sun in Byzantium and the Italian Renaissance", Internationale Konferenz "Byzanz und das Abendland V.", Eötvös Collegium, Budapest, November 21-24, 2016.
 • "Biblical Interpretation in Julian the Apostate", guest lecture, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Theologische Fakultät, November 1, 2016.
 • "Philo on the Sun and the Garment Taken in Pledge", departmental seminar, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Theologische Fakultät, November 1, 2016.
 • “The Intellectual Journeys of Julian the Apostate to the Heaven and Beyond”, “Initiations into the Mysteries”, International Conference at Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, November 20-21, 2015.
 • “A curious reference to Julian the Apostate in the encyclical letter Deus caritas est of Benedict XVI” [in Hungarian], Religious Studies Research Group, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, February 26, 2015.  
 • “Philo on the Sun and the Garment Taken in Pledge”, European Association of Biblical Studies / Society of Biblical Studies International Meeting, Vienna, July 10, 2014.
 • “The Sun as an Image of God? - Philo of Alexandria and the Emperor Julian on the Compatibility of Plato and the Bible”, Commentating as Philosophy and the Abrahamic Interpreters, Istanbul, July 4, 2014.
 • “Was Emperor Julian ashamed of being in the body?” [in Hungarian], Annual Conference of the Hungarian Patristic Society, Esztergom, June 28, 2014.
 • “Religious Radicalism in the Age of Emperor Julian” [in Hungarian], 11th Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of Antiquity, ELTE, Budapest, May 24, 2014.
 • “Emperor Julian on poverty and the social sensitivity of Jews and Christians”, XLII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Institutum Patristicum Augustinianum, Rome, May 9, 2014.
 • “Philo on the Sun and the Garment Taken in Pledge” [in Hungarian], Workshop Philo of Alexandria and the Hellenistic Jewish Interpretation of Scripture, Eötvös Loránd University, Budapest, December 12, 2013.
 • “Julian the Apostate and the Pagan Interpretation of the Bible in Late Antiquity”, public lecture, Center for Religious Studies, Central European University, Budapest, October 31, 2013.
 • "Platonic Eros in Late Antique Judaism and Paganism", lecture at Ilia State University, Tbilisi, September 23, 2013.
 • "Emperor Julian's Solar Theology and its Byzantine Reception", International Conference "Byzantine Studies in Georgia - 4", Batumi, September 25, 2013.
 • “Emperor Julian’s Experience of the Divine”, Reflections on the Immediate Experience of the Divine in the European Tradition, Károli Gáspár University, Budapest, May 17-18, 2013.
 • “The Sun in Proclus’ Theology”, Archai: Proclus Diadochus of Constantinople and his Abrahamic Interpreters, Istanbul, December 12-16, 2012.
 • “Eros and Allegory in Hellenistic Judaism and Late Antique Paganism”, International conference on Religion and the Female Body in the Ancient Eastern Mediterranean, Sapientia College of Theology, Budapest, May 31, 2012.
 • “De Sole et Lumine: the Reception of Neoplatonic Solar Theology in Marsilio Ficino” [in Hungarian], 10th Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of Antiquity, Piliscsaba, May 24, 2012.
 • “Forms of Conversion in Late Antique Judaism” [in Hungarian], Philosophy as spiritual exercise (à la mémoire de Pierre Hadot), Piliscsaba, December 1, 2011.
 • “Julian: the Conversion of an Apostate” [in Hungarian], Conversio – Conference in Religious Studies, Eötvos Loránd University (ELTE) Budapest, September 23-24, 2011.
 • “Transpositional Hermeneutics in Philo of Alexandria”, International Symposium on Transpositional Hermeneutics, Institut für Judaistik, Universität Wien, May 8-9, 2011.
 • “The Emperor Julian’s Hymn to the Sun and the Origins of Christmas” [in Hungarian], Lecture in the Hungarian Society for the Study of Antiquity, Budapest, December 17, 2010.
 • “Solar symbolism in Joseph and Aseneth” [in Hungarian], Conference to commemorate the 100th anniversary of Oriental Studies at Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest, October 29-30, 2010.
 • “Abraam theurgos – on how Abraham became a hero for Pagan Neoplatonists” [in Hungarian], 9th Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of Antiquity, Pécs, May 20-22, 2010.
 • “Conflicts about the Temple Mount in Antiquity” [in Hungarian]Limmud Magyarország, Budapest, December 13, 2015, and Benedictine High School, Pannonhalma, February 12, 2016
 • “Hanukkah, Winter Solstice, and the Nature of Light - Theories and Explanations from Antiquity” [in Hungarian], Hanukkah ceremony, Eger, December 13, 2015
 • “The Destructions and Reconstructions of the Jerusalem Temple in Antiquity” [in Hungarian], Tisha be-Av ceremony, Eger, July 26, 2015
 • “Judaism and Hellenism: Conflicts and Interactions” [in Hungarian], Limmud Magyarország, Budapest, June 14, 2015
 • “Celestial Journeys and Ecstatic Experiences in Antiquity” [in Hungarian], lecture at the Deák Square Lutheran School, Budapest, November 22, 2014  
 • Biblical Studies BA minor program (director, ELTE, 2015–)
 • The Faces of Scripture: The Cultural History of the Bible (lecture series with invited speakers, ELTE, 2014, 2016)
 • Hellenism and Judaism (workshop series, ELTE, 2013/14)
 • Polemos/Pulmus: Ways of Confrontation in Judaism, Paganism and Christianity in Late Antiquity (Summer University, CEU, 2012)
 
Membership in Academic and Professional Organisations,
Editorial Board Memberships 

 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.