Hónap képe-archívum-jan

A HÓNAP KÉPE
JANUÁR

A háromkirályokat ábrázoló festett fa oltárelő (frontale vagy antependium)
a XIII. század közepéről, a Pireneusokban fekvő Mosoll faluból
(Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona)

A bölcsek pedig aranyat, tömjént s mirhát áldoznak. Aranyat, mert ez illik a királyhoz, a tömjén az Istennek tétetett áldozatul, mirhával pedig a holtak teste balzsamoztatik. A bölcsek tehát azt, kit imádnak, misztikus ajándékokkal is kijelentik, arannyal a királyt, tömjénnel az Istent, mirhával a halandó embert. Vannak pedig némely eretnekek, akik őt Istennek hiszik, de nem hiszik, hogy mindenütt ő uralkodik. Ők tömjént bizonnyal áldoznak neki, de nem akarnak aranyat is áldozni. És vannak néhányan, akik őt királynak vélik, de tagadják, hogy Isten lenne. Ezek aranyat nyilvánvalóan áldoznak neki, de nem akarnak tömjént is áldozni. És vannak néhányan, akik őt királynak és Istennek is megvallják, de tagadják, hogy emberi testet öltött volna. Nem csoda, ha ezek aranyat és tömjént áldoznak neki, de nem akarják néki a halandóság felöltésének mirháját is áldozni. Ezért tehát mi magunk áldozzunk a megszületett Úrnak aranyat, hogy megvalljuk, hogy ő mindenütt országol! Áldozzunk tömjént, hogy higgyük, hogy ki az időben megjelent, Isten volt az idők kezdete előtt! Áldozzunk mirhát, hogy róla, kit istenségében szenvedhetetlennek hiszünk, higgyük azt is, hogy a mi testünkben halandóként élt, jóllehet az arany, a tömjén és a mirha alatt mást is érthetünk. Mert az arany által a bölcsesség jelöltetik, amint Salamon tanúsítja, aki azt mondá: „kívánatos kincs nyugoszik a bölcsnek száján”. (vö. Prv 20,21) A tömjén által pedig, mely az Istennek gyújtatik, az imádság ereje fejeztetik ki, amint a zsoltáros tanúsítja, aki úgymond: „Igazíttassék az én imádságom, mint a jó illat, a te színed eleibe!” (Ps 140,2) A mirha pedig a mi testünk halandó voltának előképe. Ezért mondja a Szentegyház a halálukig Istenért küzdő míveseiről: „A kezeimről mirha csöpöge.” (vö. Ct 5,5) Aranyat áldozunk tehát a megszületett királynak, midőn az ő fényességének színe előtt a magasabb bölcsesség küszöbén ragyogunk. Tömjént áldozunk, midőn a szív gondolatait az imádságok szent igyekezetében a szív oltárán meggyújtjuk, hogy Istennek a mennyei vágyakozásban valami édeset illatoztassunk. Mirhát áldozunk, ha a test bűneit a megtartóztatás által halasztjuk meg. Mert a mirha által történik, amint mondottuk, hogy a holttest nem rothad meg. A holttestnek megrothadni pedig annyi, mint amikor a halandó test a fényűzés oszlásának enged, miképpen némelyek a próféták közül mondották: „Megrothadtak a barmok az ő ganéjukban.” (Joel 1,18) Mert a barmoknak az ő ganéjukban megrothadni annyi, mint a halandó embereknek a fényűzés bűzében végezni be életüket. Mirhát áldozunk tehát az Istennek, mikor a halandó testet a fényűzés bűzétúl a megtartóztatás balzsama által őrizzük meg. […] (Ford. Martin Judit )

 • A hónap zenéje | A vízkereszti bizánci orthodox nagy vízszentelés nyolcadik hangú tropárjai a Barački-féle szerb énekeskönyvből (címe latin betűs átírásban: Notni zbornik crkvenog pojanja po karlovacskom napevu. Novi Sad/Újvidék 1923. 280–282; szentendrei szokás szerint (a jegyzetekben).  Kicsin Radivoj, Brczán Miroszláv szentendrei szerb orthodox kántorok, Gálity Vojiszláv esperes, püspöki helynök és mások énekét (a közlés időpontja, helye: 2012. január 19., Szentendre, Blagovestenszka-templom) lejegyezte a liturgikus kórus tagja: Déri  Balázs. Az  énekeskönyvről ld. Dujmov Milán: „Nenad Barački”, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 297–298.
   
 • A hónap témája | XVI. Benedek pápa: A bölcsek (vízkereszt ünnepének homilíája a vatikáni Szent Péter-bazilikában, 2013. január 6-án). A beszéd retorikai elemzését lásd itt.

Archívum

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.