Conversio konferencia (2011)

CONVERSIOVALLÁSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 

2011. szeptember 22–23.

ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz (1088. Múzeum krt. 4/A, F, I)

A konferencia küldetésnyilatkozata


A konferencián előadók rövid szakmai életrajzára
és az előadások absztraktjára linkek mutatnak
az alábbi programismertetésben


Csütörtök reggel

Megnyitó — Kari Tanácsterem (A épület)

8.45–9.00: bevezető és megnyitó: Dezső Tamás dékán (ELTE BTK)

 

PLENÁRIS ÜLÉS

(elnök: Déri Balázs egyetemi tanár, ELTE BTK, Latin Tanszék) — Kari Tanácsterem (A épület)


kávészünet


Csütörtök délelőtt

I. szekció: MEGTÉRÉSTÖRTÉNETEK: NARRATÍVÁK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

(elnök: Ritoók Zsigmond professor emeritus, ELTE BTK, Latin Tanszék) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: HINDUIZMUS - BUDDHIZMUS – I.

(elnök: Bethlenfalvy Géza, a MTA-ELTE Altajisztikai Kutatócsoport ny. munkatársa)  — Kerényi Károly terem (F épület) 

 

III. szekció: MEGTÉRÉS/ÁTTÉRÉS AZ EGYHÁZ/VALLÁSJOGBAN

(elnök: Karácsony András rektorhelyettes, ELTE) — Bence György terem (I épület)


ebédszünet


Csütörtök kora délután

I. szekció: A MEGTÉRÉS AZ ÓKERESZTÉNY KOR TEOLÓGIÁJÁBAN

(elnök: Bugár M. István habil. tszv. egyetemi docens, DE BTK) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: HINDUIZMUS - BUDDHIZMUS-II.

(elnök: Bethlenfalvy Géza, a MTA-ELTE Altajisztikai Kutatócsoport ny. munkatársa)  — Kerényi Károly terem (F épület)

 

III. szekció: ISZLÁM-I.

(elnök: Jeremiás Éva egyetemi tanár, ELTE BTK, Iranisztikai Tanszék)  — Bence György terem (I épület)


kávészünet


Csütörtök késő délután

I. szekció: HATALOM ÉS VALLÁS AZ ÓKORI KELETEN

(elnök: Dezső Tamás dékán) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: MEG/ÁTTÉRÉSTÖRTÉNETEK A NÉMET ÉS ANGOL TÖRTÉNELEMBŐL

(elnök: Frank Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató, ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet)  — Kerényi Károly terem (F épület) 

 

III. szekció: ISZLÁM-II.

(elnök: Fodor Sándor egyetemi tanár, ELTE BTK, Orientalisztikai Intézet, Sémi Filológiai és Arab Tan­szék)  — Bence György terem (I épület)


(17:30–19.00: a Trefort-kerti esték sorozatban, irodalmi beszélgetés Gergely Ágnessel — Kari Tanácsterem)


Péntek reggel

I. szekció: AZ „IGAZ BETÉRŐK” – ÉS A KITÉRŐK

(elnök: Schöner Alfréd rektor, ORZSE) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: ANTIK-POGÁNY MEGTÉRÉSTÖRTÉNETEK

(elnök: Bolonyai Gábor egyetemi docens, ELTE BTK, Ókortudományi Intézet, Görög Tanszék)  — Bence György terem (I épület) 

  • 9.00–9.20: Steiger Kornél (ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Ókori és Középkori Filozófia Tan­szék, tanszékvezető egyetemi tanár): A preszókratikus filozófia terapeutikus vonásai
  • 9.20–9.40: Bodnár István (ELTE BTK, Filozófiai Intézet, intézetigazgató, Ókori és Középkori Filozófia Tanszék, habil. egyetemi docens): A barlanghasonlat mint megtéréstörténet
  • 9.40–10.00: Buzási Gábor (ELTE BTK, Ókortudományi Intézet, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, adjunktus): Julianus — egy Apostata megtérése
  • 10.00–10.20: hozzászólások

 

III. szekció: EVANGELIKÁL ÉS PÜNKÖSDI ÉBREDÉSI MOZGALMAK

(elnök: Csepregi Zoltán prorektor, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi tanár)  — Gombocz Zoltán terem (A épület 047)


kávészünet


Péntek délelőtt

I. szekció: HITVITÁK ÉS ÁTTÉRŐK A KORA ÚJKORBAN

(elnök: Horváth Iván egyetemi tanár, ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúra­tudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: A HITTÉRÍTÉS TECHNIKÁI A TÖRTÉNELEMBEN

(elnök: Kósa László egyetemi tanár, ELTE BTK, Történeti Intézet)  — Bence György terem (I épület)

 

III. szekció: MEGTÉRŐK ÉS VISSZATÉRŐK MA

(elnök: Szigeti Jenő címzetes egyetemi tanár, ELTE BTK, Néprajzi Intézet)  — Gombocz Zoltán terem (A épület 047)


ebédszünet


    Péntek kora délután

I. szekció: APOSZTÁZIA-HITEHAGYÁS-VALLÁSTALANSÁG

(elnök: Bodnár István egyetemi docens, intézetigazgató, ELTE BTK, Filozófiai Intézet) — Kari Tanácsterem (A épület)

 

II. szekció: EXCOMMUNICATIO ÉS ABSOLUTIO

(elnök: Voigt Vilmos professor emeritus, ELTE BTK, Néprajzi Intézet)  — Gombocz Zoltán terem (A épület 047)

 

III. szekció: A VALLÁSI MEGÚJULÁS ALAKZATAI

(elnök: Kelemen János)  — Bencze György terem (I épület)


kávészünet


Péntek késő délután

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

16.00–18.00 — Kari Tanácsterem (A épület)

  • Az ELTE vallástudományi képzése
  • Az ELTE vallástudományi munkabizottságának megalakulása
  • Egy vallástudományi központ felállításának tervezete

 


 

Prof. Alexis G. J. S. Sanderson

(Oxfordi Egyetem, All Souls College,

Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics)

 

a Conversio vallástudományi konferenciához kapcsolódóan,

a TÁMOP támogatásával angol nyelvű előadást tartott

 

The Myth of Unchanging India

Radical Transformations in the Religions of the Subcontinent c. 500-1300 AD

 

címmel.

 

Az előadás ideje: 2011. szeptember 29., csütörtök délután 4 óra

Helye: 1088 Múzeum krt. 4/F, mf., Kerényi Károly terem