Ritualia I. (2010)

A LITURGIKUS GONDOLKODÁS ALAKZATAI 
PÁZMÁNY PÉTER KORÁBAN – RITUALIA I. 

2010. november 9.

Múzeum krt. 4/A, fszt. 39., Kari Tanácsterem

A konferencia küldetésnyilatkozata


Az előadások cikké szerkesztett változatára
linkek mutatnak az alábbi programismertetésben
(megjelentek: Magyar Egyházzene XVIII/3.)


 A LITURGIKUS GONDOLKODÁS ALAKZATAI
PÁZMÁNY PÉTER KORÁBAN – RITUALIA I.
vallástudományi konferencia 

Megnyitó és díszelőadások

  • 9.00—9.15: Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár: Bevezetés 
  • 9.15—9.30: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, egyetemi docens: Megnyitó
  • 9.30—9.50: Msgr. Török József címzetes egyetemi tanár (ELTE BTK), tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE HTK): Pázmány történelme
  • 9.50—10.10: Mezei Balázs egyetemi tanár (ELTE BTK Általános Filozófia Tanszék), intézetvezető és tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE BTK Filozófiai Intézet, Elméleti Filozófia Tanszék): Rítuskritika a kortárs vallásfilozófiában
  • 10.10—10.30: Voigt Vilmos egyetemi tanár (ELTE BTK Folklore Tanszék): Rítuskutatás a kortárs néprajzban és folklorisztikában

Kávészünet

Pázmány Péter és a „tridenti rítus”
Elnök: Msgr. Török József egyetemi tanár

Ebédszünet

Az ellenállók: Zágráb és a pálosok 
Elnök: Borsodi Csaba rektorhelyettes, intézetigazgató,
tanszékvezető egyetemi docens
  • 14.00—14.20: Molnár Antal tudományos főmunkatárs, osztályvezető (MTA Történettudományi Intézet, Kora Újkori Osztály), egyetemi docens (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék): Pázmány liturgikus reformja és Zágráb
  • 14.20—14.40: Csomó Orsolya zenetörténész (MTA Zenetudományi Intézet): Protestáló tradicionalisták – a zágrábi történet
  • 14.40—15.00: Lukács István egyetemi tanár (ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék): A horvát passióhagyomány
  • 15.00—15.20: Gilányi Gabriella zenetörténész (MTA Zenetudományi Intézet): Liturgikus reform és zenei hagyomány a pálos rend XVIII. századi „gregorián” kóruskönyveiben
  • 15.20—15.30: Hozzászólások

Kávészünet

A liturgia kérdése a Pázmány korabeli protestantizmusban 
Elnök: Orlovszky Géza dékánhelyettes,
tanszékvezető egyetemi docens
19.00: Latin mise
a Pázmány Péter által bevezetett (ún. tridenti) rítus szerint 
Egyetemi templom, Papnövelde u. 5