Gyorshírek

Déri Balázs megbízást kapott a Vallástudományi Tanszék vezetésére | Tekintettel arra, hogy a Szenátus CCLVI/2017. (XI. 13.) számú határozata alapján az Ókortudományi Intézetben megalakult a Vallástudományi Tanszék, dr. Borsodi Csaba dékán 2018. január 2-án kelt levelével megbízta dr. Déri Balázs egyetemi tanárt, az ELTE BTK Latin Tanszékének vezetőjét és Vallástudományi Központjának igazgatóját a tanszékvezetői feladatok ellátásával 2018. január 1-től a tanszékvezetői pályázat lezárultáig, legkésőbb 2019. június 30-ig terjedő időszakra.

 

Lectori salutem

 Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. Az ókori vagy a keleti kultúrák egészének, a középkornak, de különböző fokon az újkori vagy a mai társadalmaknak és történetüknek megértéséhez, nyelvük és irodalmuk értelmezéséhez elengedhetetlen az adott kultúrához tartozó vallás(ok) tanulmányozása. A vallástudománnyal különösen szoros kapcsolatban van továbbá a néprajz (kulturális antropológia), a filozófia, illetve részterületeik annak és ezeknek valamely közös halmaza (pl. népi vallásosság, rítuskutatás, vallásfilozófia), de a régészet vagy a művészettörténet is minduntalan olyan tárgyakat vizsgál, amelyek vallási-rituális vonatkozásúak. A Karon számos, nemzetközileg számon tartott vallástudós oktatott és kutatott (pl. csak az elhunytak közül Kerényi Károly, Marót Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, Hahn István, Kákosy László).
     Több intézet és tanszék összefogásával a „bolognai” oktatási rendszerben kiépült és sikeresen működik az önálló vallástudományi oktatás is: 2006-tól az alapképzés (BA minor) és 2011-től a mesterképzés (MA). 2016 szeptemberétől pedig megkezdődött a PhD-képzés is a Filozófiatudományi Doktoriskola Vallástudományi doktori oktatási programjában. Mindezek szervezését és vezetését a Kar továbbra sem külön, e célra létrehozott intézetre vagy (intézeti) tanszékre bízza, hanem a jelenlegi keretek közt (a vallástudományi szakfelelősök és szakirányfelelősök összehangolt önállóságának meghagyásával) az adott helyeken folyó ilyen irányú munkát részben a dékáni felügyelete alatt álló oktatási-kutatási-szolgáltató szervezeti egységbe, azaz központba (Vallástudományi Központ) integrálja, amely a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeiknek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott.
     Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudomány Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll, de különös tisztelettel tekint az Egyetemalapító személyére és az alapítás körülményeire.
     E honlap is e szolgálat jegyében épül ki, jelenlegi és leendő hallgatóink, oktatóink-kutatóink, az egyetemi és a szélesebb szakmai közösség és minden érdeklődő javára, támogatását, szakmai közreműködését remélve. Az oldalakon végigfutó apró képek sorrendje semmiféle értékítéletet nem, annál inkább megbecsülést jelez; legtöbbjükhöz a semmivel nem pótolható személyes jelenlét emléke is kötődik.
 
Déri Balázs egyetemi tanár,
a Vallástudományi Központ igazgatója

 

Kurzusok (vallástudomány)


KURZUSOK, KURZUSLEÍRÁSOK
Aktuális: 2017/2018-as tanév, tavaszi félév

Alapképzés | Mesterképzés | Kurzusarchívum
 


A kurzusleírásokat, a teljesítés feltételeit és egyéb aktuális tudnivalókat (amennyiben vannak ilyenek), a kurzus címére kattintva lehet elérni. Az óraadó nevéhez kapcsolt link, ha van ilyen, az oktató elérhetőségeit tartalmazó honlapra irányít.

 • BBN-BIB-212 | Bibliai hermeneutika 2. – Gyakorlat – Mártonffy Marcell – K:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-FIL-213.01 | A középkori filozófia és teológia története – Előadás – Borbély Gábor – SZE:14:00-15:30 – I/228.
 • BBN-FIL-233.03 | Középkori filozófia és teológia szeminárium – Gyakorlat – Borbély Gábor – SZE:18:00-19:30 – I/129.
 • BBN-FIL-361.01 | Vallásfilozófia – Előadás – Borbély Gábor – SZE:12:00-13:30 – I/–104.
 • BBN-FIL-362.02 | Vallásfilozófia – Gyakorlat – Borbély Gábor – SZE:16:00-17:30 – I/129.
 • BBN-HEB-102 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – H:12:00-13:30 + CS:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-HEB-102 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. – Gyakorlat – Balogh Katalin – SZE:14:00-17:00 – F/234.
 • BBN-HEB11-103 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – H:10:30-11:15 – F/232.
 • BBN-HEB11-103 | Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 3. – Gyakorlat – Koltai Kornélia – CS:12:30-13:15 – F/232.
 • BBN-HEB11-205.23 | Bibliai szövegolvasás mondattani megközelítéssel – Gyakorlat – Biró Tamás Sándor, Koltai Kornélia – SZE:14:00-15:30 – F/233.
 • BBN-HEB11-205.24 | Bibliai héber szövegolvasás: Ezékiel – Gyakorlat – Buzási Gábor – H:12:00-13:30 – F/232.
 • BBN-HEB11-222 | Zsidó vallás és kultúra 2. – Előadás – Komoróczy Szonja Ráhel – K:12:00-13:30 – F/234.
 • BBN-HEB11-231.2 | Zsidó történelem 1.: Ókor – Előadás – Vér Ádám, Buzási Gábor, Turán Tamás, Biró Tamás Sándor – SZE:10:00-11:30 – F/234.  gazdag
 • BBN-HEB11-300.7 | Bibliaismeret – Gyakorlat – Buzási Gábor – H:16:00-17:30 – F/217.
 • BBN-HEB11-310.4 | Jézus a zsidó hagyományban – Gyakorlat – Buzási Gábor – SZE:16:00-17:30 – F/232.
 • BBN-HEB11-310.5 | Posztbiblikus görög szövegolvasás (Philón) – Gyakorlat – Buzási Gábor – SZE:12:00-13:30 – F/232.
 • BBN-VAL-172:2 | Összehasonlító vallástörténet 2. – Gyakorlat – Vér Ádám – SZE:14:00-15:30 – F/212.
 • BBN-VAL11-111:3 | A vallástudomány forrásai és módszertana – Gyakorlat – Kósa Gábor – SZE:13:30-15:00 – B/112.
 • BBN-VAL11-134:4 | A hinduizmus – Előadás – Ruzsa Ferenc – H:16:00-17:30 – F/Kerényi.
 • BBN-VAL11-161.05 | Kortárs vallásszociológia (Davie) – Előadás – Vér Ádám – K:12:00-13:30 – F/216.
 • BMA-VALD-141:5 | Idegennyelvű szakszövegolvasás – Gyakorlat – Vér Ádám – K:10:00-11:30 – F/233.

A hónap képe

Az oxfordi Magdalene College kápolnája
 
 
Pünkösd  (János evangéliuma 14,15–17a)
Ha engemet szerettek, az én parancsolatimot megtartsátok! Én pedig kérem az Atyát, és más vigasztalót bocsát néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. (Tudniillik) az igazságnak Lelkét.
Vizsolyi (1590)
 
Thomas Tallis (1505–1585): If ye love meSzövege a Book of Common Prayer rendje szerint pünkösd evangéliumi olvasmányának kezdete. Énekel a Westminster Abbey kórusa, a XVI. Benedek pápa angliai látogatása alkalmából tartott ökumenikus áhítaton, 2010. szeptember 17-én. 
    Kottáját lásd itt (az eredeti kulcsban, 2 tenor és 2 basszus szólamra).
 
Paul Merrick: Az angol anthemRövid kalauz egy gazdag repertoárhoz, egyházi kórusok számára (Forrás: Magyar Egyházzene I [1993/1994] 207–219).

Archívum

Feliratkozás ELTE BTK Vallástudományi Központ | Centre for the Study of Religion RSS csatornájára