Kurzusarchívum


A „BOLOGNAI” RENDSZERŰ
VALLÁSTUDOMÁNYI KÉPZÉS

 KURZUSAI (2006/2007–)

06/07t
| 07/08ő |
07/08t | 08/09ő | 08/09t | 09/10ő | 09/10t


A listákon nem szerepelnek a hallgatók más kódokon fölvett és a szak(irány)ra befogadott órái (így az ún. „szent nyelvi” órák nagy része). A linkekre kattintva a régebbi kurzusok hozzáférhető kurzusleírásait lehet elérni. Az óraadó nevéhez első előfordulásakor kapcsolt link az oktató elérhetőségeit tartalmazó honlapra irányít.

2006/2007-es tanév, tavaszi félév 

 • BBN-VAL-134 ▪ Az ind filozófia | Ruzsa Ferenc (9 hallgató)
 • BBN-VAL-135 ▪ Ortodoxiák és heterodoxiák: hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus | Puskás Ildikó (2 hallgató)
 • BBN-VAL-141 ▪ Teológiai alapfogalmak a korai kereszténységben | Geréby György (16 hallgató)


2007/2008-as tanév, őszi félév 

 • BBN-VAL-131 ▪ Judaizmus | Komoróczy Szonja (11 hallgató)
 • BBN-VAL-136.1 ▪ Mezopotámiai vallás | Kalla Gábor (13 hallgató)
 • BBN-VAL-151 ▪ Istentisztelet és zene | Déri Balázs (13 hallgató)
 • BBN-VAL-161 ▪ Művészet és vallásos tapasztalat | Rényi András (11 hallgató)


2007/2008-as tanév, tavaszi félév 

 • BBN-VAL-101.2 ▪ A bibliai kánon és a kabbala | Tatár György (59 hallgató)
 • BBN-VAL-101.7 ▪ Keleti fiolozófia (India) | Ruzsa Ferenc (55 hallgató)
 • BBN-VAL-111 ▪ A vallástudomány forrásai és módszertana | Tóth Péter (26 hallgató)
 • BBN-VAL-132 ▪ Liturgikus terepgyakorlat (kereszténység) | Déri Balázs (26 hallgató)
 • BBN-VAL-133 ▪ Az iszlám mint élő hagyomány: jog, teológia, történelem | Abdul Fattah Munif, Mestyán Ádám (29 hallgató)
 • BBN-VAL-134 ▪ Bevezetés India vallásaiba (Hinduizmus) | Hidas Gergely  (10 hallgató)
 • BBN-VAL-135 ▪ Belső-ázsiai és mongol buddhizmus | Birtalan Ágnes (13 hallgató)
 • BBN-VAL-136 ▪ Filozófia és vallás a görög-római világban | Bene László (16 hallgató)
 • BBN-VAL-136 ▪ Bevezetés a mezopotámiai vallástörténetbe | Pálfi Zoltán (3 hallgató)
 • BBN-VAL-141 ▪ Istenérvek | Szalai Miklós (19 hallgató)


2008/2009-es tanév, őszi félév 

 • BBN-VAL-101.02 ▪ Biblia és vallásfilozófia | Tatár György (100 hallgató)
 • BBN-VAL-101.03 ▪ Bevezetés a korai kereszténység teológiájába | Geréby György (43 hallgató)
 • BBN-VAL-131 ▪ Zsidó vallás és kultúra | Bányai Viktória (16 hallgató)
 • BBN-VAL-136.01 ▪ Görög vallástörténet | Bene László (8 hallgató)
 • BBN-VAL-136.03 ▪ Sámánizmus | Birtalan Ágnes (31 hallgató)
 • BBN-VAL-141 ▪ Kortárs vallásfilozófia (szövegolvasás) | Mezei Balázs (5 hallgató)
 • BBN-VAL-151 ▪ „Anima mundi ¼” | Vassányi Miklós (2 hallgató)
 • BBN-VAL-161.01 ▪ Vallások a mai Magyarországon | Déri Balázs (22 hallgató)
 • BBN-VAL-171 ▪ Összehasonlító vallástörténet 1. | Földváry Miklós (40 hallgató)


2008/2009-es tanév, tavaszi félév 

 • ​​BBN-VAL-101.03 ▪ Latin és bizánci teológiák | Geréby György (21 hallgató)
 • BBN-VAL-101.04 ▪ A kabbala vallásfilozófiája | Tatár György (95 hallgató)
 • BBN-VAL-101.07 ▪ Az ind filozófia | Ruzsa Ferenc (45 hallgató)
 • BBN-VAL-111 ▪ Forrásismeret és módszertan | Tóth Péter (30 hallgató)
 • BBN-VAL-121 ▪ Bibliaismeret | Tatár György (30 hallgató)
 • BBN-VAL-132 ▪ Liturgikus terepgyakorlat (kereszténység) | Déri Balázs (25 hallgató)
 • BBN-VAL-135 ▪ Belső-ázsiai és mongol buddhizmus | Birtalan Ágnes (36 hallgató)
 • BBN-VAL-136.05 ▪ Hettita vallás | Simon Zsolt (1 hallgató)
 • BBN-VAL-136.06 ▪ Mezopotámaiai vallások | Pálfi Zoltán (5 hallgató)
 • BBN-VAL-141 ▪ Istenérvek | Szalai Miklós (20 hallgató)
 • BBN-VAL-161 ▪ Ókori és keleti vallások | Déri Balázs (14 hallgató)
 • BBN-VAL-172 ▪ Összehasonlító vallástörténet 2. | Földváry Miklós (23 hallgató)


2009/2010-es tanév, őszi félév 

 • BBN-VAL-101.01 ▪ Bevezetés a vallásfilozófiába | Tatár György (96 hallgató)
 • BBN-VAL-101.02 ▪ A korai kereszténység teológiai fogalmai | Geréby György (22 hallgató)
 • BBN-VAL-131 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1. | Sturovics Andrea (10 hallgató)
 • BBN-VAL-133.01 ▪ Az iszlám 1. | Fodor Sándor, Hajnal István (8 hallgató)
 • BBN-VAL-133.02 ▪ Iszlám misztika 1. | Iványi Tamás (10 hallgató)
 • BBN-VAL-135.01 ▪ A buddhizmus alapszövegei | Ruzsa Ferenc (6 hallgató)
 • BBN-VAL-136.01 ▪ Vallás és filozófia a görög-római világban | Bene László (5 hallgató)
 • BBN-VAL-136.02 ▪ Sámánizmus és népvallás | Birtalan Ágnes (12 hallgató)
 • BBN-VAL-141.01 ▪ Istenérvek. Az istenkérdés racionális megközelítése | Szalai Miklós (23 hallgató)
 • BBN-VAL-151 ▪ Zsidó és keresztény liturgiák | Déri Balázs (32 hallgató)
 • BBN-VAL-171 ▪ Összehasonlító vallástörténet 1. | Földváry Miklós (38 hallgató)


2009/2010-es tanév, tavaszi félév 

 • ​BBN-VAL-101.04 ▪ Kánon és kabbala | Tatár György (98 hallgató)
 • BBN-VAL-101.07 ▪ Ind filozófia | Ruzsa Ferenc (32 hallgató)
 • BBN-VAL-111 ▪ Forrásismeret és módszertan | Tóth Péter (26 hallgató)
 • BBN-VAL-121 ▪ Bibliaismeret | Tatár György (20 hallgató)
 • BBN-VAL-132 ▪ Liturgikus terepgyakorlat (kereszténység) | Déri Balázs (11 hallgató)
 • BBN-VAL-136.06 ▪ Bevezetés a mezopotámiai vallástörténetbe | Pálfi Zoltán (14 hallgató)
 • BBN-VAL-141.01 ▪ Istenérvek | Szalai Miklós (30 hallgató)
 • BBN-VAL-151 ▪ Általános liturgika | Földváry Miklós (22 hallgató)
 • BBN-VAL-161.01 ▪ Politikai teológia | Geréby György (42 hallgató)
 • BBN-VAL-161.02 ▪ Ókori és keleti vallások | Déri Balázs (16 hallgató)
 • BBN-VAL-172 ▪ Összehasonlító vallástörténet 2. | Földváry Miklós (31 hallgató)


2010/2011-es tanév, őszi félév 

 • BBN-VAL-101.05 ▪ A korai kereszténység teológiai fogalmai | Geréby György (51 hallgató)
 • BBN-VAL-131 ▪ Zsidó vallás és kultúra | Sturovics Andrea (17 hallgató)
 • BBN-VAL-132.02 ▪ A középkori filozófia története | Borbély Gábor (2 hallgató)
 • BBN-VAL-132.03 ▪ A teremtéstől az apokalipszisig: alapvető dogmatikai fogalmak, témák és problémák a keresztény gondolkodás történetében | Szávay László (37 hallgató)
 • BBN-VAL-133 ▪ Az iszlám | Fodor Sándor (15 hallgató)
 • BBN-VAL-134.02 ▪ A hinduizmus | Ruzsa Ferenc (25 hallgató)
 • BBN-VAL-136.02 ▪ Sámánizmus és népvallás | Birtalan Ágnes (20 hallgató)
 • BBN-VAL-136.04 ▪ Az antik filozófia teológiái | Bodnár István (2 hallgató)
 • BBN-VAL-141 ▪ Istenérvek | Szalai Miklós (12 hallgató)
 • BBN-VAL-171 ▪ Összehasonlító vallástörténet 1. | Földváry Miklós (28 hallgató)


2010/2011-es tanév, tavaszi félév 

 • BBN-VAL-101.07 ▪ Az ind filozófia | Ruzsa Ferenc (6 hallgató)
 • BBN-VAL-111 ▪ Forrásismeret és módszertan | Parlagi Gáspár (32 hallgató)
 • BBN-VAL-121 ▪ Bevezetés az Ó- és Újszövetség irataiba | Szávay László (24 hallgató)
 • BBN-VAL-131 ▪ Judaizmus | Komoróczy Szonja (9 hallgató)
 • BBN-VAL-132.03 ▪ Teremtéstől az Apokalipszisig | Szávay László (23 hallgató)
 • BBN-VAL-135 ▪ Buddhizmus | Ruzsa Ferenc (62 hallgató)
 • BBN-VAL-136.06 ▪ Bevezetés a mezopotámiai vallástörténetbe | Pálfi Zoltán (17 hallgató)
 • BBN-VAL-141.01 ▪ Istenérvek | Szalai Miklós (13 hallgató)
 • BBN-VAL-151 ▪ Liturgikus terepgyakorlat | Déri Balázs (14 hallgató)
 • BBN-VAL-151.03 ▪ Általános liturgika | Földváry Miklós (4 hallgató)
 • BBN-VAL-161.03 ▪ Vallásszociológia | Wessely Anna (23 hallgató)
 • BBN-VAL-161.04 ▪ Szekták | Szávay László (13 hallgató)
 • BBN-VAL-172 ▪ Összehasonlító vallástörténet 2. | Földváry Miklós (26 hallgató)


2011/2012-es tanév, őszi félév 

Alapképzés 

 • BBN-VAL(11)-101.07 ▪ Bibliai kánon és vallásfilozófia | Tatár György (117 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-121 ▪ Bibliaismeret | Barta Zsolt (13 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-131 ▪ Zsidó vallás és kultúra | Komoróczy Szonja (16 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-132.03 ▪ A Teremtéstől az Apokalipszisig | Szávay László (33 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-132.02 ▪ Szent Ágoston: Isten városáról | Borbély Gábor, Bene László (5 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-133 ▪ Iszlám | Fodor Sándor (34 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-134 ▪ Hinduizmus | Kiss Csaba (10 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-136.02 ▪ Sámánizmus és népvallás Belső-Ázsiában | Birtalan Ágnes (23 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-141.03 ▪ A középkori filozófia és teológia története | Borbély Gábor (24 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-151.01 ▪ Liturgikus terepgyakorlat: a bizánci kereszténység Magyarországon | Déri Balázs (8 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-161.01 ▪ Politikai teológia | Geréby György (28 hallgató)
 • BBN-VAL-171 ▪ Összehasonlító vallástörténet 1. | Földváry Miklós (43 hallgató)


Mesterképzés 

 • BMA-VALD-102.01 ▪ Bibliai szövegolvasás | Földváry Miklós István (1 hallgató)
 • BMA-VALD-141.01 ▪ Angol nyelvű szakszövegolvasás 1. | Áron László (2 hallgató)
 • BMA-VALD-151 ▪ Vallástudományi szakmódszertan és forrásismeret | Földváry Miklós István (7 hallgató)
 • BMA-VALD-201.01 ▪ Vallási jelenségek | Földváry Miklós István (8 hallgató)
 • BMA-VALD-215.01 ▪ Politikai teológia | Geréby György (3 hallgató)
 • BMA-VALD-361.01 ▪ Konferencia-részvétel beszámolóval | Déri Balázs (2 hallgató)
 • BMA-VALD-402.01 ▪ Összehasonlító vallástudomány | Bárth Dániel (1 hallgató)
 • BMA-VALD-412.02 ▪ Sámánizmus és népvallás Belső-Ázsiában | Birtalan Ágnes (4 hallgató)
 • BMA-VALD-468.01 ▪ Liturgikus terepgyakorlat: a bizánci kereszténység Magyarországon | Déri Balázs (2 hallgató)
 • BMA-VALD-515.01 ▪ Világi kultuszok | Gecser Ottó (1 hallgató)

2011/2012-es tanév, tavaszi félév 

Alapképzés 

 • BBN-VAL(11)-101.05 ▪ A korai kereszténység teológiai fogalmai | Geréby György (43 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-101.07 ▪ A bibliai kánon és a kabbala | Tatár György (20 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-111 ▪ Forrásismeret és módszertan | Parlagi Gáspár (27 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-131 ▪ Judaizmus | Komoróczy Szonja (10 hallgató) 
 • BBN-VAL(11)-131/A ▪ Zsidó rítusok és zsinagógai liturgia | Déri Balázs (5 hallgató) 
 • BBN-VAL(11)-133 ▪ Iszlám misztika | Iványi Tamás (10 hallgató) 
 • BBN-VAL(11)-133.03 ▪ Iráni vallások – Iszlám | Szántó Iván (6 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-134.03 ▪ Hinduizmus | Kiss Csaba (8 hallgató) 
 • BBN-VAL(11)-135.01 ▪ Buddhizmus | Ruzsa Ferenc (37 hallgató) 
 • BBN-VAL(11)-136.01 ▪ Poszthellenisztikus és késő antik filozófia | Bene László (3 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-136.06 ▪ Bevezetés a mezopotámiai vallástörténetbe | Pálfi Zoltán (2 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-136.07 ▪ Antik vallásfilozófia | Sztrókay László (1 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-141.03 ▪ Ókori és keleti vallások | Déri Balázs (11 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-141.04 ▪ A középkori filozófia és teológia története | Borbély Gábor (11 hallgató)
 • BBN-VAL(11)-161.06 ▪ Bevezetés a muszlim teológiába és filozófiába | Gyöngyösi Csilla (26 hallgató)
 • BBN-VAL-172 ▪ Összehasonlító vallástörténet 2. | Földváry Miklós (30 hallgató)

Mesterképzés 

 • BMA-VALD-141.02 ▪ Idegennyelvű szak- és forrásszövegolvasás | Áron László (2 hallgató)
 • BMA-VALD-204.01 ▪ A kereszténység teológiai fogalmai | Geréby György (4 hallgató)
 • BMA-VALD-206/A ▪ Hinduizmus, buddhizmus | Ruzsa Ferenc (5 hallgató)
 • BMA-VALD-402.01 ▪ A bibliai kánon és a kabbala | Tatár György (4 hallgató)
 • BMA-VALD-422.01 ▪ Az ókori Mezopotámia és környezete vallásai | Pálfi Zoltán (2 hallgató)
 • BMA-VALD-433.01 ▪ A buddhizmus Tibetben | Németh Norbert (3 hallgató)
 • BMA-VALD-448 ▪ Zsidó rítusok és zsinagógai liturgia | Déri Balázs (4 hallgató)
 • BMA-VALD-461 ▪ A középkori filozófia és teológia története | Borbély Gábor (3 hallgató)
 • BMA-VALD-469.01 ▪ A kereszténység irányzatai | Földváry Miklós István (3 hallgató)
 • BMA-VALD-479.01 ▪ Nagyhét | Földváry Miklós István (1 hallgató)
 • BMA-VALD-483.01 ▪ Iráni vallások – IszlámSzántó Iván (2 hallgató)
 • BMA-VALD-484.02 ▪ Iszlám misztika | Iványi Tamás (2 hallgató)
 • BMA-VALD-488.02 ▪ Néprajz és arab irodalom | Szombathy Zoltán (1 hallgató)
 • BMA-VALD-513 ▪ Moldvai csángó népi vallásosság és kultúra | Bárth Dániel (3 hallgató)
 • BMA-VALD-521 ▪ Az iszlám világ néprajza és antropológiája | Szombathy Zoltán  (3 hallgató)
 • BMA-VALD-523 ▪ Szúfik és fundamentalisták | Iványi Tamás (1 hallgató)

  2012/2013-as tanév, őszi félév 

  Alapképzés 

Mesterképzés 

2014/2015-ös tanév, őszi félév 

Alapképzés 

Mesterképzés 

2014/2015-ös tanév, tavaszi félév 

Alapképzés (BA)

Mesterképzés (MA)

 • BMA-VALD-141:2Idegennyelvű szak- és forrásszövegolvasás (Déri Balázs) | Szer 14.00–15.30, F/216
 • BMA-VALD-203.2Zsidó vallás és kultúra 2. (Komoróczy Szonja) | Kedd 12.00–13.30
 • BMA-VALD-205 Az iszlám (Gyöngyösi Csilla) | Pént 16.00–17.30
 • BMA-VALD-206:4 Hinduizmus (Ruzsa Ferenc) | Hét 16.00–17.30, i/Bence-terem
 • BMA-VALD-213 Vallás és jog (Karácsony András – Bányai Ferenc) | Kedd 12.00–13.30, i/-107
 • BMA-VALD-214 Vallásszociológia – Max Weber (Erdélyi Ágnes) | Kedd 10.00–11.30
 • BMA-VALD-301 Vallásfilozófia ea. (Borbély Gábor) | Csüt 14.00–15.30, i/Bence-terem
 • BMA-VALD-303:1 Irányzatok a mai angolszász analitikus vallásfilozófiában (Szalai Miklós)
 • BMA-VALD-306 – BMA-VALD-463.2 Rítus és szokás: A latin liturgia (Földváry Miklós István) | Szer 12.15–13.45, F/216
 • BMA-VALD-329:2 Személy és megszólítottság a XX. századi zsidó-keresztény hagyományban (Kis Attila) | Szer 16.30–18.00, i/-104
 • BMA-VALD-351 Liturgiatörténeti kutatások (Földváry Miklós István) | Szer 10.00–11.00, F/216
 • BMA-VALD-413:1 Rítus és vallás, mentalitás (Ilyefalvi Emese) | Kedd 12.00–13.30, Múzeum krt. 6-8. fszt. 26
 • BMA-VALD-449:1 Zsidó szakrális tárgyak (Toronyi Zsuzsa) | Szer 14.00–15.30, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
 • BMA-VALD-451:2 Az ókori Izrael története (Buzási GáborBiró TamásTurán TamásVér Ádám) | Csüt 10.00–11.30, F/233
 • BMA-VALD-452:1 – BMA-VALD-518:2Zsidó irányzatok, modern értékek (Biró Tamás) | Csüt 12.00–13.30
 • BMA-VALD-458.03 Zsidó folklór 2. (Oláh János) | Kedd 10.00–11.30, F/234 
 • BMA-VALD-461.02 A középkori filozófia és teológia (Borbély Gábor) | Csüt 16.00–17.30, i/Bence-terem
 • BMA-VALD-484:2 Iszlám misztika 2. (Iványi Tamás) | Kedd 13.30–15.00, B/172
  nnnnnBMA-VALD-463.2 lásd BMA-VALD-306
 • BMA-VALD-501:1 Etnikumok és vallások földrajza (Bottlik Zsolt) | Kedd 14.00–15.30, lágymányosi kampusz, 0.79 (Jánossy Lajos terem)
  nnnnnBMA-VALD-518:2 lásd BMA-VALD-452:1
 • BMA-VALD-518.01 Egy huszadik századi mitológia: Tolkien (Füzessy Tamás) | Kedd 18.00–19.30, Rákóczi úti épület 414
 • BMA-VALD-561:2 Az európai mágia történeti gyökerei (Smid Bernadett) | Kedd 10.00–11.30, Múzeum krt. 6-8. fszt. 24
 • BMA-VALD-528:2 Az iszlám világa 2. (Szombathy Zoltán) | Szer 15.00–16.30, B/172

2015/2016-os tanév, őszi félév 

Alapképzés (BA)

Mesterképzés (MA)

2016/2017-es tanév, őszi félév 

Alapképzés (BA) 

Mesterképzés (MA) 

 • VALD-102:6 ▪ Latin nyelvtan 1. (Ittzés Máté)
 • VALD-112:2 ▪ Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. (Horváth László)
 • VALD-112:3 ▪ Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. (Horváth László)
 • VALD-132:8 ▪ Tibeti szakszövegolvasás 1. (Péter Alexa)
 • VALD-203.02 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1. (Komoróczy Szonja)
 • VALD-204.03 ▪ A Biblia teológiai fogalmai (Földváry Miklós)
 • VALD-206.05 ▪ Az indiai vallások története (Dezső Csaba)
 • VALD-215.02 ▪ Ókori és középkori politikai teológia (Geréby György)
 • VALD-301.01 ▪ Vallásfilozófia (előadás) (Borbély Gábor)
 • VALD-329.01 ▪ A középkori filozófia és teológia szeminárium (Borbély Gábor)
 • VALD-329.02 ▪ Vallásfilozófia (gyakorlat) (Borbély Gábor)
  nnnnnVALD-361.01 lásd VALD-301.01
  nnnnnVALD-362.02 lásd VALD-499:4
 • VALD-402 ▪ Összehasonlító vallástörténet (Vér Ádám)
 • VALD-412:2 ▪ Sámánizmus és népvallás (Birtalan Ágnes)
 • VALD-421 ▪ A Nílus-völgy vallása 1. (Irsay-Nagy Balázs)
 • VALD-422 ▪ A Biblia ókori vallási környezete (Vér Ádám)
 • VALD-438 ▪ Buddhizmus (Ruzsa Ferenc)
 • VALD-444.06 ▪ Bibliai irodalomtörténet (Buzási Gábor)
 • VALD-445.03 ▪ Misna-szövegolvasás (fordításban) (Biró Tamás)
 • VALD-446 ▪ Peszah Haggada (Bíró Tamás, Komoróczy Szonja)
 • VALD-451 ▪ Zsidó történelem 1.: a zsidóság viszonya a kereszténységhez (Turán Tamás)
  nnnnnVALD-459 lásd VALD-513.04
 • VALD-459.01 ▪ Szövegelemző szeminárium: Újszövetség (fordításban) (Buzási Gábor)
 • VALD-461.02 ▪ A középkori filozófia és teológia története (Borbély Gábor)
 • VALD-483.03 ▪ A síita iszlám 1. (Hajnal István)
 • VALD-484:3 ▪ Iszlám misztika 1. (Iványi Tamás)
 • VALD-486.01 ▪ Iszlám: a mai arab társadalom problémái (Iványi Tamás)
 • VALD-488.01 ▪ Iszlám: modern kihívások (Gyöngyösi Csilla)
 • VALD-499:4 ▪ Liturgikus terepgyakorlat (Déri Balázs)
 • VALD-501:1 ▪ Etnikumok és vallások földrajza (Bottlik Zsolt)
 • VALD-508.01 ▪ Rítus és vallás, mentalitás 1. (Bárth Dániel)
  nnnnnVALD-509.03 lásd VALD-132:8
 • VALD-513.04 ▪ Biblia és folklór (Oláh János)
 • VALD-518.01 ▪ Egy huszadik századi mitológia: Tolkien (Füzessy Tamás)
 • VALD-519.01 ▪ Emelt szintű Tolkien-szeminárium (Füzessy Tamás)
 • VALD-521.03 ▪ Az iszlám világ néprajza és antropológiája 1. (Szombathy Zoltán)
 • VALD-525 ▪ Népi vallásosság a Közel-Keleten 1. (Csorba Zsuzsanna)
  nnnnnVALD-528.01 lásd VALD-488.01
  nnnnnVALD-558.02 lásd VALD-412:2
  nnnnnVALD-562.02 lásd VALD-499:4

2017/2018-as tanév, őszi félév 

Alapképzés (BA) 

 • VAL-121:2 Bibliaismeret (Buzási Gábor)
 • VAL(11)-131:4 | Zsidó vallás és kultúra 1. (Komoróczy Szonja)
 • VAL(11)-131:7 | Posztbiblikus és korai rabbinikus irodalom (Buzási Gábor
 • VAL(11)-132.09 | Kereszténység (Földváry Miklós)
 • VAL(11)-135.01 | Buddhizmus (Ruzsa Ferenc)  
 • VAL-136.03 | Távol-keleti vallások 1. (Birtalan Ágnes)
 • VAL(11)-136.22 | A Biblia ókori vallási környezete (Vér Ádám)  
 • VAL(11)-141.01 | Vallásfilozófia (Borbély Gábor) [előadás + szeminárium külön kódon]
 • VAL(11)-141.02 | A középkori filozófia és teológia története ​(Borbély Gábor)   
 • VAL(11)-141:9 | Istenérvek (Az istenkérdés racionális megközelítése)  
 • VAL(11)-151.14 | A Biblia és a korai magyar irodalom: középkori kódexek és más nyelvemlékek ​(Szentgyörgyi Rudolf)  
 • VAL(11)-161:12 | Bevezetés a szociálantropológiába (Sárkány Mihály)
 • VAL-171 ▪ Ókori és keleti vallások 1. (Földváry Miklós István)
 • VAL-172:2 ▪ Összehasonlító vallástörténet (Vér Ádám)

Mesterképzés (MA) 

 • VALD-203.01 | Buddhizmus (Ruzsa Ferenc)  
 • VALD-203.03 | Posztbiblikus és korai rabbinikus irodalom (Buzási Gábor
  • ​​VALD-207 → 206.01
  • VALD(17)-211.01 → 211:2
 • VALD-211:2 | Bevezetés a szociálantropológiába (Sárkány Mihály)
 • VALD(17)-215.01 | A korai kereszténység politikai teológiája: exegézis és politikaelmélet (Geréby György) 
 • VALD-215.03 → 215.01
 • VALD-217 A Biblia ókori vallási környezete (Vér Ádám
 • VALD-218 | Kereszténység (Földváry Miklós)
  • ​VALD-422 → 217   
 • VALD-328:3 | A teológia és a filozófia kapcsolata az iszlámban (Gyöngyösi Csilla)
 • VALD-329.01 | A középkori filozófia és teológia szeminárium ​(Borbély Gábor)   
 • VALD-447 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1. (Komoróczy Szonja)
 • VALD-458.04 | Az Írás arcai: bibliai előadások  (Buzási Gábor)
 • VALD-461.02 | A középkori filozófia és teológia története ​(Borbély Gábor)   
 • VALD-464.02 | A Biblia és a korai magyar irodalom: középkori kódexek és más nyelvemlékek ​(Szentgyörgyi Rudolf)
 • VALD-470.02 | Film és Biblia ​(Gelencsér Gábor)   
  • VALD-482.02 → 328:3
 • VALD-501:1 | ​Etnikumok és vallások földrajza (Bottlik Zsolt)
 • VALD-513.04 | Biblia és folkór (Szigeti Jenő)

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.