Kötelező olvasmányok


KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
M | N | O | P | Q | R | S | T | X | Y | V | W | Z
 


Minthogy a kurzusok teljesítéséhez szükséges kötelező és ajánlott olvasmányok egy része nehezen beszerezhető, igyekszünk hozzáférhetővé tenni őket a honlapon keresztül, de a szerzői jogok védelme miatt a legtöbb anyagot nem tehetjük közvetlenül elérhetővé. Az alábbi (gyarapodó) listában ABC-rendben szereplő olvasnivalókat tehát e-mail útján lehet igényelni a központ illetékes munkatársától, kérésre tanulmányi céllal hozzáférést biztosítunk. 

A
Abou el Fadl,
Khaled: The Great Theft – Wrestling Islam from the Extremists
Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Ágoston, Szent
     A boldog életről (részlet)
     A képzetlenek hitre neveléséről (részlet)
     A keresztény tanításról

Ancsin István: Fundamentális teológia
 
Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage
Areopagités, Pseudo-Dionysios: A mennyei hierarchiáról

Aristeas levele Philokratéshez
Ayad, Omneya Nabil Muhammad: The Contemporary Sufi Heritage of Shaykh Ahmad ibn Mustafa al-Alawi 
A vallástörténet klasszikusai (szerk. Simon Róbert)
Az Olympos mellett II. Mezopotámia (fejezetek; szerk. Nagy Árpád)

B
Bachofen
, Johann Jakob: Tanaquil mondája

Bar-Efrat, Shimeon: Narrative Art in the Bible
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport (MTA–PPKE): kiadványai
Boglár Lajos: Vallás és antropológia
Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
Buhári (Abú Abdallah Muhammad al-Buhári): Szahíh al-Buhári I–IX.

C
Cambridge Companion to Classical Islamic Theology
(ed. Tim Winter)
Cambridge Companion to Muhammad

Cambridge Companion to the Quran
Cantwell
, Cathy: Buddhism, The Basics (2010)
Chadwick, Henry: A korai egyház
Chittick, William C.: Sufism
Collins, John J.
     A történetkritika és posztmodern kritikusai
     Kivonulás és felszabadítás posztkoloniális nézőpontból
Csodás evangéliumok

D
Didakhé
Dumézil, Georges: Az áradás ideje
Durkheim, Émile: A vallási élet elemi formái (A totemisztikus rendszer Ausztráliában)

E
Eliade
, Mircea: A szent és a profán

Encyclopaedia Judaica
Encyclopaedia of Islam

Encyclopaedia of religion
Erdő Péter: Egyházjog
Eriksen, Thomas H.: Vallás és rítus

F
Fabiny
Tibor
     Mi a a dekonstrukció?
     Mi a narratív kritika?
    
Új irányzatok a Biblia értelmezésében 1. A paradigmák változása
Fehér Judit: Nágárdzsuna (A mahájána buddhizmus mestere)
Fehér Horváth (szerk.): Buddhista logika
Fohrer Sellin: Mikeás könyve  
Frazer, James G.: Az aranyág

G
Geoffroy, Eric: Introduction to Sufism
Goldziher Ignác: Mítosz a hébereknél, és történeti fejlődése (4. és 5. fejezet)
Gounelle, André: A keresztség: Az egyházak közötti vita
Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája I–II.

H
Hartman
, Geoffrey H.: Küzdelem a szövegért
Husseini, Sara Leila: Early Christian Explanations of the Trinity in the Context of Muslim Theology

I
Ibn Ishaq :  Sirat Rasul Allah (The Life of Muhammad)
Iványi Tamás: A törvény az iszlámban

J
Jagersma
, H.: Izrael története az ószövetségi korban
Jany János: A jog történetének fő állomásai
Jewish Bible Theology
(ed. Isaac Kalimi)
Johnson, Paul: A zsidók története
Jung, C. G.: Az archaikus ember

K
Kálvin
János: János apostol evangéliumának magyarázata
Kapstein: Tibetan Assimilation of Buddhism | 2000
Karasszon István
     Izrael története
     Ószövetségi ismeretek
     Sámson
: Izrael bírája
Kazemi, Reza Shah: Common Ground Between Islam & Buddhism
KelsosIgaz szó
Kerényi Károly
     Görög mitológia
    
Mi a mitológia?
Kránitz Mihály: Alapvető hittan
Kulturális antropológia: Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz (öszeáll. A. Gergely András)
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege

L
Lexikon für Theologie und Kirche
Licht
, Jacob
     Complex Structures
     The Two Aspects of Biblical Narrative
Lopez: Prisoners of Shangri-La (Tibetan Buddhism and the West) | 1998
Losonczi Péter: Vallás, filozófia, teológia
Lukács László
     Dogmatika I. A kinyilatkoztatás Istene
     Dogmatika II. Krisztológia
     Dogmatika III. A kezdetektől a beteljesülésig
     Dogmatika IV. Szentségtan
     Dogmatika V. Kegyelemtan

M
MacCulloch, Diarmaid: A reformáció története
Mackie, J. L.: 
The Miracle of Theism
Maximosz, Hitvalló: Müsztagógia
MeyendorffKrisztus (1. és 2. fejezet)
Muslim Saints and Mystics (tr. Arberry)
Muszlim (Abú l-Huszajn Muszlim ibn al-Haddzsázs al-Najszabúri): Szahíh Muszlim I–VII.

N
Nasr – Leaman: History of Islamic Philosophy I.

O
Órigenész
A princípiumokról (részletek)

P
Pálfy
Miklós: Zsoltárok
Pehm Gilbert: Bevezetés a spirituális teológiába
Pesthy Mónika: Bevezetés az Ószövetségbe
Petres Lúcia: Metafizikajegyzet
Powers: Introduction to Tibetan Buddhism (Revised) | 2007
„Primitív” kultúrák, ősi hitek, modern genocídium

Q
Qutb, Sayyid: Milestones

R
Religions of Tibet in Practice (ed. Lopez) | 1997
Renard, John: The A to Z of Sufism
Reynolds, Gabriel Said: A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu

Ruzsa Ferenc
     A legnagyobb buddhista filozófusok
     A szerszám és a módszer (Következtetés az arisztoteliánus és az ind logikai tradícióban)
     Buddhista „logika” (Négy mahájána mester)
     Gótama nem volt buddhista
     Hogyan léteznek a fogalmak? (A buddhista apóha-elmélet)

S
Said, Edward W.: Orientalism – Western Conceptions
Samuel: Civilized Shamans | 1993
Schimmel, Annemarie:
     Mystical Dimensions of Islam
     What is Sufism?
Shanks, Hershel: The Dead Sea Scrolls (Discovery and Meaning)
Smith, Robertson: Előadások a sémi népek vallásáról
Szántó Konrád: A katolikus egyház története
Szeremlei Gábor: Keresztény vallástudomány
Szikszai György: A természeti és keresztyén vallás

T
Tibetan Ritual (ed. Cabezón) | 2010
Tomka, Miklós:
Vallás és vallásosság
Trimingham, J. Spencer: The Sufi Orders in Islam

V
Vekerdi
József: Buddha beszédei
Vogels, Walter: Az ember a földhöz tartozik

W
Watson
, Wilfred G. E.: Classical Hebrew Poetry (A Guide to Its Techniques)
Weber, Max
     A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
     Gazdaság és társadalom I.
Weiss – Green: Az arabok
Wellhausen: Mózes öt könyvének történeti vizsgálata
Wolfson, Harry A.: The Philosophy of Kalam

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.