Religio(nes) (2013)

 
Az ELTE BTK Vallástudományi Központja idei konferenciáját 2013. november 19-én és 20-án tartja az ELTE Trefort kerti campusa 4/F épületének Kerényi Károly termében.
     Az első nap délelőttjén általános előadások hangzanak el a vallások és a vallás; vallás-összehasonlítás – összehasonlító vallástudomány; vallásközi párbeszéd témáiban. A délutáni előadások egyes ókori és világvallásoknak a többi valláshoz való viszonya hittani alapjait világítják meg, s ezekhez felkért hozzászólók fűznek kiegészítéseket az adott vallások történetéből. Este 6 órakor megy végbe (szolíd fogadással) a Conversio és a Convivium konferenciakötetek bemutatója.
     Másnap délelőtt a Vallások és felekezetek az agglomerációban címmel kutatási beszámolók hangzanak el Szentendre és környéke, Bánát (Temesvár) és Vajdaság (Újvidék) vallási életének alakulásáról a legutóbbi időben.
 
 
RÉSZLETES PROGRAM

2013. november 19–20. (kedd–szerda)

ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz
(1088. Múzeum krt. 4/F, Kerényi Károly terem)

 

November 19., kedd délelőtt

Megnyitó és 1. ülés: A vallás és a vallások — vallástudomány, teológia, párbeszéd  (elnök: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja)

 • 9.00–9.10: bevezető és megnyitó
 • 9.10–9.30: Szigeti Jenő (ELTE BTK): „Miért van annyiféle vallás”. Mai kérdések — teológiai válaszok
 • 9.30–9.50: Voigt Vilmos (ELTE BTK): Hogyan hasonlítsuk össze a vallásokat?
 • 9.50–10.10: Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJTK): Ökumenikus és vallásközi párbeszéd ma
 • 10.10–10.30: Daher Rached (ELTE BTK): Egy vallásfelekezeti konföderáció: Libanon
 • 10.30–10.45: kávészünet

2. ülés: A vallás és a vallások — ikonográfia, irodalom, liturgia
(elnök: Karácsony András, az ELTE rektorhelyettese)

 • 10.45–11.10: Vida Tivadar (ELTE BTK): A népvándorlás kori ember hitvilága — a régészeti adatok tükrében
 • 11.10–11.35: Korompay János (MTA BTK ITI): Hitvallás az anyagelvűség ellen (Arany János: Honnan és hová?)
 • 11.35–12.00: Földváry Miklós István (ELTE BTK): Survival vagy revival? Zsidó elemek a római liturgiában
 • 12.00–14.00: ebédszünet

 

November 19., kedd délután

3. ülés: ind, buddhista, kínai vallások-irányzatok
(elnök: Hamar Imre, ELTE BTK)

 • 14.00–14.20: Dezső Csaba: Inkluzivizmus a premodern indiai vallásokban és a neohinduizmusban.
 • 14.20–14.40: fölkért hozzászólók.
 • 14.40–15.00: Ruzsa Ferenc: A buddhizmus és más vallások.
 • 15.00–15.20: fölkért hozzászólók.
 • 15.20–15.40: Kósa Gábor: A buddhizmus Kínában vagy kínai buddhizmus? A hagyományos kínai vallások inkluzív jellegéről.
 • 15.40–16.00: fölkért hozzászólók.
 • 16.00–16.15: kávészünet

4. ülés: mezopotámiai, zsidó, muszlim, középkori keresztény vallások-irányzatok (elnök: Déri Balázs, ELTE BTK)

 • 16.00–16.20: Kalla Gábor: Léteztek-e vallási konfliktusok Mezopotámia és a szomszédos népek között?
 • 16.20–16.35: fölkért hozzászólók.
 • 16.35–16.55: Németh Pál: Az iszlám önértelmezése és viszonyulása más vallásokhoz.
 • 16.55–17.10: fölkért hozzászólók.
 • 17.10–17.30: Borbély Gábor: A racionális teológia szerepe a középkori vallásközi dialógusban.
 • 17.30–17.45: fölkért hozzászólók.
 • 17.45–18.00: szünet   
 • 18.00–19.00: a Conversio és a Convivium konferenciakötetek bemutatója, az ELTE BTK VTK Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának bemutatása
 • 19.00–21.00: symposium

 

November 20., szerda délelőtt

5. ülés: Vallás és etnikai közösség az agglomerációban (Szentendre, Újvidék és Temesvár térsége)

 • 9.00–11.00: előadások és kutatási beszámolók
  • Gábrity Molnár Irén (Szabadka): Vallási magatartás a Vajdaságban
  • Kiss Dénes (Kolozsvár: A romániai vallásszociológiai, -antropológiai, -etnológiai kutatásokról
  • Bernáth Krisztina (Nagyvárad), Josip Ivanović (Szabadka) (hozzászólások)
  • Golub Xénia (Pomáz): „Szvecsár” – A családi védőszent ünnepéről a pomázi szerbek körében
  • Déri Balázs: Kutatások a szentendrei térség vallási életéről
  • Rajki Zoltán (Kisegyházkutató Műhely): Kisegyházkutatás Magyarországon
  • Zsilák Mária: A népi vallásosság kutatása a pilisi szlovák településeken
  • További hozzászólások a térség sváb, szlovák, horvát kisebbségeiről
 • 11.00–11.15: kávészünet

Hagyomány és jövőkép. Vallás és etnikai közösségek az agglomerációban (Budapest-Szentendre, Újvidék és Temesvár térsége)

 • 11.15–12.30: Egy interetnikus vallásszociológiai, -antropológiai, -etnológiai kutatási projekt megbeszélése (moderátor: Déri Balázs, ELTE BTK)
  A beszélgetés résztvevői: a határontúli meghívottak, az ELTE BTK vallásszociológiai, -antropológiai, -etnológiai, nemzetiségi kutatásokkal foglalkozó oktatói, kutatói
 • 12.30–14.00: ebédszünet

6. ülés: vallástudományi önképzőköri ülés
(elnök: Gyöngyösi Csilla)

 • 14.00–15.30: Herner Máté: A rózsafüzér a buddhizmusban, az iszlámban és a kereszténységben

A konferencia alatt lehetőség nyílik a belépésre az ELTE BTK Vallástudományi Központjának szakmai közösségébe (ld. a részleteket itt).
 

 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.