Konferenciák

ÉVES NAGY KONFERENCIÁK 

Az ELTE BTK évenkénti vallástudományi konferenciáinak tematikájaAz ELTE BTK Vallástudományi Központja éves konferenciaprogramját egy-egy nagy, a Kar és az Egyetem minél több oktatóját-kutatóját érintő témájának szenteli.  A tervek szerint a továbbiakban a tavaszi félévben egy egészdélutános előkonferencia (egy „panel”) tárgyalja az adott témát, és a novemberi nagy konferencia már ennek tanulságait is fölhasználva szerveződik. Az előkonferenciákon mutatjuk be a konferenciaköteteket, melyek a Központ AΓION sorozatában jelennek meg.


Lezajlottak


Tervezettek

 • Lingua sacra | a vallások verbális kommunikációja, a szent nyelv, a szent szó és a szent szöveg, a kortárs vallási/egyházi nyelv. 
 • Initium et transitus — Ritualia IV. | a kezdet (születés és alapítás), az átmenet és a beavatás-megszentelés – ezen belül: Ritualia IV: a kezdet, az átmenet és beavatás rítusai (a születés, az életszakaszok, a hivatások).
 • Itineraria ad Deum | törvény, ritus, misztika; közösségi és személyes vallás, „magánvallás”; az Istent (istent) kereső ember és az embert kereső Isten (isten). 
 • Mors et vita — Ritualia V. | a halálon innen és túl: élet, halál, túlvilág – ezen belül: Ritualia V: halotti rítusok.
 • Religio popularis | népi vallás, népvallás, „a saját vallás”; vallástudományi terepmunkák.  
 • Festum — Ritualia VI. | az ünnep és a mindennap; az ünneplő ember
  – ezen belül: Ritualia VI: ünnepek rítusai.
 • Imagines | ábrázolás, szimbolika; az istenábrázolás és az ábrázolhatatlan Isten (isten);  az ikon, a liturgia ikonicitása.
 • Ludus sacer — Ritualia VII. | az isteni játék; a szent dráma, a szent színház (theatrum sacrum); a liturgia mint dráma – ezen belül: Ritualia VII: színház, dráma és rítus.
 • Urbs beata | a szent város és a szent városok, a szent tér a városban és a városon kívül.
 • Spatium et tempus — Ritualia VIII. | a szent tér és a szent idő; a szent tér és a művészet – ezen belül: Ritualia VIII: tér és idő a rítusokban.
 • Quid est homo? | „Kicsoda az ember?”, vallási antropológia; vallás, teológia, filozófia és művészet az emberről.
 • Homo et femina — Ritualia IX. | férfi és nő a vallásban; a nemi (gender) szerepek teológiája ma, feminizmus és férfilázadás – ezen belül: Ritualia IX: férfi és nő mint szerep, a női élet és a férfiélet a rítusokban.
 • Homo religiosus | a vallás vége vagy jövője – az ember vége vagy jövője (?). 
 • E sacro in profanum — Ritualia X. | a profánból a szentbe, a szentből a profánba; kultúra, viselkedés, szokás és rítusok ma – ezen belül: Ritualia X: a mindennapok ritológiája.