Vallástudomány minor (2010-ig)

VALLÁSTUDOMÁNY DISZCIPLINÁRIS MINOR 
(2010-ig felvetteknek)

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.  A minor alapvető áttekintést ad a világvallásokról és a vallástudomány legfontosabb témaköreiről. Irodalmi, történeti, kultúrtörténeti tanulmányok kiegészítéseként is szolgál, s a végzettek eligazodnak (pl. önkormányzati, menekültügyi munkában) a sokkultúrájú világ vallási kérdéseiben. A minor a „vallástudomány” mesterszak vagy interkulturális kommunikációs és hasonló tanulmányok előkészítéséül is szolgál.                                                                                

Jelek, rövidítések:

 •         =          gyakorlati jegy
 •         =          kollokvium
 • Sz        =          szigorlat
 • V         =          vizsga
 • k          =          kötelező tanegység
 • kv        =          kötelezően választható tanegység
 • v          =          választható tanegység

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

 • Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
 • Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.
 • Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk.
 • * = Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Vallástudomány diszciplináris minor

 • A minor felelőse: 
  • dr. Tatár György egyetemi docens (Általános Filozófiai Tanszék)
  • Dr. Bodnár István egyetemi docens (Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék)     
 • A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel
 • A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő

Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.

A táblázat rubrikái:

 • Kód
 • Tanegység
 • Félév
 • Értékelés
 • Köt. vál.
 • Óraszám
 • Kredit
 • Előfeltétel

 

Bevezető tantárgyak: 13 kredit

VAL-101.X

(Bevezető előadások meghirdetés szerint, pl. vallás és filozófia, bevezetés a teológiába)* (2 db 4 kredites tanegység választandó)

1/2

K

k

60

8

 

VAL-111

Forrásismeret, módszertan

1/2

G

k

30

2

 

VAL-121

Bibliaismeret

5/6

G

k

30

3

 

Vallásismeret: 8 kredit

A VAL-131.X–136.X tanegységek közül 4 választandó. VAL-131.X–136.X tanegységek a minor felelősének döntése szerint teljesíthetők a Karon meghirdetett vagy más intézményben fölvett tanegységekkel is.

VAL-131.X

(Judaizmus)*

3–5

K

v

30

2

 

VAL-132.X

(Kereszténység)*

3–5

K

v

30

2

 

VAL-133.X

(Iszlám)*

3–5

K

v

30

2

 

VAL-134.X

(Hinduizmus)*

3–5

K

v

30

2

 

VAL-135.Xa

(Buddhizmus)*

3–5

K

v

30

2

 

VAL-136.X

(Egyéb vallások)*

5/6

K

v

30

2

 

Törzsképzési elméleti tantárgyak (választandók): 2 kredit

FIL-361.X

(Vallásfilozófia)*

2/3

K

v

30

4

 

VAL-141.X

(További elméleti tárgyak, pl. vallás­fenomenológia, teológia, vallási etika)*

2/3

K

v

30

2

 

Szent nyelvek: 12 kredit

A hallgató nyelvi tanulmányaitól függően, a minor felelősével egyeztetve, alapozó nyelvi tanegységekkel teljesítheti a nyelvi követelményeket.
(Mesterszakra jelentkezés esetén nyelvi záróvizsgát kell tennie az egyik nyelvből.)

 

(Héber, görög, latin, arab, szanszkrit, páli, tibeti, kínai)

3–5

G

k

180

12

 

Kultusz és művészet: 3 kredit

A minor felelősének döntése szerint teljesíthető más tanegységekkel is.

VAL-151.X

(Előadások a kultikus ikonográfia, liturgia, zene tárgyköreiből)*

(1 előadás választandó)

3/4

K

k

30

3

 

Vallás és modern társadalom: 4 kredit

VAL-161.X

(Vallásszociológia, politikai teológia, vallás és jog, valláspolitika stb.)*
(2 db 2 kredites előadás választandó)

 5/6

K

k

60

4

 

Összehasonlító vallástörténet: 8 kredit

VAL-171

Összehasonlító vallástörténet 1.

4

K

k

30

4

 

VAL-172

Összehasonlító vallástörténet 2.

5

G

k

30

4

171

                                                       összesen:

 vált.

52

 

*A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik.
Az egyes tanegységeket a minor felelőse tartja nyil­ván,
az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve.

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.