Vallástudomány MA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) 

tanegységlista (2011)

 

  • Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) @
  • A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens (Filozófia Intézet) @ 
  • A Vallástörténet szakirány felelőse: dr. Földváry Miklós István adjunktus (Ókortud. Int.) @
  • A Vallás a modern világban szakirány felelőse: dr. Déri Balázs egyetemi tanár @
  • A táblázat rubrikái: Kód BMA- | Tanegység neve | Félév min–max. | Értékelés formája | Köt. vál. | Óraszám | Kredit | Előfeltétel | Mintatanterv féléve | A meghirdetésért felelős tanszék (csak a kurzusmeghirdetéshez)

A kódok .x kiterjesztése alkódokat jelent, melyeket a hozzájuk állandóan tartozó tartalmakkal együtt a szakfelelős nyilván tart. A tanegységekhez tartozó, eltérő tartalmú kurzusok ismételhetők 1) az alszakasz kredithatárának el­érésére, illetve szabad kreditek megszerzésére 2) a szakirányokon belül, vagy 3) a szakon belül (IV).

A 45-ös féléves óraszám heti 2 kontaktórát és 1 óra konzultációt jelent.

I. Alapozó és nyelvi ismeretek: 12–20 kredit

„Szent nyelvek” (4–12 kredit): a hallgató nyelvi előképzettségének megfelelő nyelven elsősorban egy adott vallás kanonikus és hasonló szövegeinek olvasása. A tanegységnek a szakfelelős igazolásával megfelel­tet­he­tők más szakokon meghirdetett tanegységek, a „Más szent nyelv” elvégzésének ez a szokott módja.

A mesterszak rendszeresen biztosítja a VALD-101–103 tanegységeket.

„Szent nyelvek” (4–12 kredit) (a tanegységek ismételhetők)

VALD-101.x

„Szent nyelv”: Latin bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

15

2

 

1–4

L

VALD-102.x

„Szent nyelv”: Latin bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

3

 

1–4

L

VALD-103.x

„Szent nyelv”: Latin bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-111.x

„Szent nyelv”: Görög bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

15

2

 

1–4

L

VALD-112.x

„Szent nyelv”: Görög bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

3

 

1–4

L

VALD-113.x

„Szent nyelv”: Görög bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-121.x

„Szent nyelv”: Héber bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

15

2

 

1–4

AH

VALD-122.x

„Szent nyelv”: Héber bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

3

 

1–4

AH

VALD-123.x

„Szent nyelv”: Héber bib­liai és liturgikus szövegek

1–4

G

kv

30

4

 

1–4

AH

További „szent nyelvek” (egyházi szláv, arab, kopt,
szanszkrit, páli, szír, etióp, tibeti, stb.)

VALD-131.x

„Szent nyelv”: …

1–4

G

kv

15

2

 

1–4

FI

VALD-132.x

„Szent nyelv”: …

1–4

G

kv

30

3

 

1–4

FI

VALD-133.x

„Szent nyelv”: …

1–4

G

kv

30

4

 

1–4

FI

Idegennyelvű szak- és forrásszövegolvasás
(4–8 kredit)(a tanegységek ismételhetők)

VALD-141.x

Idegennyelvű szak- és forrásszövegolvasás

1–4

G

kv

30

4

 

1–4

FI

Módszertani kurzus (4 kredit)

VALD-151

Vallástudományi szak­mód­szertan és forrás­ismeret

1–2

G

k

30

4

 

1–2

FI


II. Szakmai törzsanyag: 30–35 kredit

A vallási jelenségek és a jelentős vallási hagyományok és (a kötelezőn kívül 3, különböző tárgyakhoz tartozó kurzus választandó) (20 kredit)

VALD-201.x

Vallási jelenségek

1–4

K

k

45

5

 

1–4

L

VALD-202.x

Bibliai kánon és vallásfilozófia

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

FI

VALD-203.x

Judaizmus

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

AH

VALD-204.x

A kereszténység teológiai fogalmai

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

FI

VALD-205.x

Iszlám

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

A

VALD-206.x

Hinduizmus/Buddhizmus

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

FI

Egyes tudományoknak a vallásra vonatkozó elmélete (2–3,
különböző tárgyakhoz tartozó kurzus választandó) (10–15 kredit)

VALD-211.x

Vallásantropológia

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

NI

VALD-212.x

Vallás és erkölcs

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-213.x

Vallás és jog

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-214.x

Vallásszociológia

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-215.x

Politikai teológia

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

 

 

 

 

III. A szakirányok

A) Valláselmélet szakirány: 45–48 kredit

Kötelező, ill. választandó főtantárgyak (30–35 kredit) (a *-gal jelölt
tanegységek más alkódokkal ismételhetők is
a 30–35-ös kredithatár elérésére)

VALD-301.x

Kortárs vallásfilozófia*

1–4

K

k

45

5

 

1–4

FI

VALD-302.x

Vallásfilozófiai művek (szövegolvasás)*

1–4

Gy

k

45

5

 

1–4

FI

VALD-303.x

A vallásfilozófia története

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-304

Filozófia és vallás a görög-római világban

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

FI

VALD-305

Bevezetés a skolasztikus filozófiába és teológiába

1–2

K

kv

45

5

 

3–4

FI

VALD-306.x

Rítus és szokás

1–4

K

k

45

5

 

1–4

L

Szakdolgozati műhelyszeminárium (5 kredit)

VALD-311

Műhelyszeminárium

3–4

Gy

k

45

5

 

3–4

FI

Szakirányon belüli szabad kreditek (5–13 kredit)

A vallásfilozófia és a teológia további területei

VALD–321.x

Az ateizmus és az ag­noszti­­ciz­mus

1–4

K

kv

45

4

 

1–4

FI

VALD–322

A kabbala vallás­filozó­fiája

1–4

K

kv

45

4

 

1–4

FI

VALD–328.x

Vallásfilozófiai/teológiai előadás

1–4

K

kv

45

4

 

1–4

FI

VALD–329.x

Vallásfilozófiai/teológiai szeminárium

1–4

Gy

kv

45

4

 

1–4

FI

Vallásszociológia

VALD-331.x

A vallásszociológia klasszikusai

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-332.x

A vallásszociológia klasszikusai

1–4

Gy

kv

45

5

 

1–4

FI

VALD-333.x

Modern vallásszociológia

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

Sz

VALD-334.x

Modern vallásszociológia

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

Sz

VALD-338.x

Vallás­szociológiai előadás

1–4

K

kv

45

4

 

1–4

FI

VALD-339.x

Vallás­szociológiai szeminárium

1–4

Gy

kv

45

4

 

1–4

FI

Vallás és tudomány

VALD-341.x

Vallás és tudomány

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-341.01

A tudományos gondolkodás története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TT

VALD-341.02

A természetfilozófia története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TT

VALD-341.03

A tudomány határai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TT

VALD-341.04

Evolúció és társadalom

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TT

VALD-342.x

Vallás és tudomány

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

Ritológia

VALD-351.x

Liturgika

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

VALD-351.01

Általános liturgika

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

Egyéb, a szakirányon belül meghirdetett kurzusok

VALD-361.x

szak­elő­adás, kon­fe­ren­cia-rész­vétel beszámolóval

1–4

K

kv

vált.

vált.

 

1–4

FI

VALD-362.x

szakszeminá­ri­um, kutatószeminá­riu­m, tanul­mányi ki­rán­dulás

1–4

Gy

kv

vált.

vált.

 

1–4

FI

A szakirányon belüli szabad kreditek továbbá teljesíthetők
e szakirány további kurzusaival (301–305), a többi szakirány
bármely kurzusával, illetve a szakirányfelelős igazolásával
más szakról befogadott kurzussal.

B) Vallástörténet szakirány: 45–48 kredit

Áttekintő elméleti tárgyak (10 kredit)

VALD-301.x

A vallásfilozófia története

1–4

K

k

45

5

 

1–4

FI

VALD-401.x

Vallástörténeti gondolkodók és iskolák

1–2

K

kv

45

5

 

1–2

L

VALD-402.x

Összehasonlító vallástudomány

1–2

K

kv

45

5

 

1–4

NI

Az írás előtti népek vallásai, sámánizmus, stb., néphit
(legalább egy kurzus választandó, min. 4 kredit)

VALD–411

Természeti népek vallási rendszerei

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

NI

VALD–412.x

Sámánizmus

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

VALD–413

Magyar és összehasonlító néphit és népi vallásosság

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

NI

VALD–418.x

Írás előtti népek vallásai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

NI

VALD–419.x

Írás előtti népek vallásai

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

NI

Görög-római és ókori közel-keleti vallások
(legalább egy kurzus választandó, min. 5 kredit)

VALD-421.x

A Nílus-völgy vallásai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

E

VALD-422.x

A Nílus-völgy vallásai

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

E

VALD-423.x

Az ókori Mezopotámia és környezete vallásai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-424.x

Az ókori Mezopotámia és környezete vallásai

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-425.x

A zoroasztrizmus (párszizmus)

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

I

VALD-426.x

Görög vallástörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-427.x

Római vallástörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-428.x

Görög-római vallástörté­net (Mj.: 426 és 427 kizárja)

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

VALD-429.x

A hellenisztikus kor és a késő antikvitás vallásai (szinkretizmus, gnózis, Mithras-vallás, egyes területek vallási élete, stb.)

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-430.x

Az ókori Európa nem görög-római népeinek val­lásai (kelták, germá­nok, ibérek, etruszkok stb.)

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-438.x

Görög-római és ókori közel-keleti vallások

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-439.x

Görög-római és ókori közel-keleti vallások

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

Az ún. „örök világtörvény vallásai” és más „keleti” vallások
(legalább egy kurzus választandó, min. 4 kredit)

VALD-431.x

A bráhmanizmus (hinduizmus) története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

INy

VALD-432.x

A hinduizmus reform­mozgalmai (dzsainizmus, bhakti, szikh vallás)

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

INy

VALD-433.x

A buddhizmus elágazásai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-434.x

A kínai univerzizmus

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

K

VALD-435.x

A sintó

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

J

VALD-438.x

„Keleti” vallások

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-439.x

„Keleti” vallások

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

Judaizmus, kereszténység, iszlám
(legalább egy kurzus választandó, min. 4 kredit)

VALD-441.x

Kánon és apokrifek

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-442.x

Kánon és apokrifek

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-443

Bibliatudomány: irodalom és tudománytörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-444.x

Exegézis: a szent szö­ve­gek értelmezésének története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-445.x

Exegézis: a szent szö­ve­gek értelmezésének története

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-446

Rabbinikus irodalom (irodalom­történeti bevezetés)

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-447.x

Zsidó rítusok és zsinagógai liturgia

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-448.x

Zsidó rítusok és zsinagógai liturgia

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-449.x

Zsidó művészet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-450.x

Zsidó művészet

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-451.x

A zsidóság története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-452.x

A zsidóság irányzatai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-458.x

Bibliai/judaisztikai előadás

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-459.x

Bibliai/judaisztikai szeminárium

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

AH

VALD-461.x

Teológiatörténet, dogmatörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-461.01

Középkori teológiai viták: latin és bizánci

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-461.02

Középkori politikai teológia

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-462.x

Teológiatörténet, dogmatörténet

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-463.x

Liturgika

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-463.x

Általános liturgika

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-463.x

Liturgiatörténet

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-464.x

Keresztény irodalmi műfajok

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-464.x

Keresztény irodalmi műfajok

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-464.01

A latin kereszténység irodalmi műfajai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-464.02

A bizánci kereszténység irodalmi műfajai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-464.03

A szír kereszténység irodalmi műfajai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-465.x

Egyháztörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TI

VALD-465.01

Egyetemes egyháztörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TI

VALD-465.02

Magyar egyháztörténet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TI

VALD-465.03

Vallási eszmék és egyházak a kora újkori Magyarországon

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

TI

VALD-466.x

A keresztény szerzetesség

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-467.x

A keresztény szerzetesség

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-467.01

Kopt szerzetesi irodalom

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.x

A kereszténység irányzatai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.01

Az ortodox vallás és civilizáció

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.02

A katolicizmus

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.03

Az ókeleti keresztények

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.04

Protestantizmus, neoprotestantizmus

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-468.05

Protestáns és katolikus irányzatok a XIX–XX. században

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-469.x

A kereszténység irányzatai

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-470.x

Keresztény ikonográfia

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-470.01

Az orosz ikon

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-471.x

Keresztény ikonográfia

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-471.01

Az orosz ikon

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-478.x

Keresztény tárgyú előadás

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-479.x

Keresztény tárgyú szeminárium

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-481.x

A Korán és értelmezése

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-482.x

Az iszlám teológiája és filozófiája

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-483.x

Az iszlám irányzatai

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-484.x

Az iszlám szerzetessége és misztikája

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-485.x

Az iszlám ünnepei,  rítusai, istentisztelete

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-486.x

Az iszlám története

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-487.x

Az iszlám művészete

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-488.x

Muszlim tárgyú előadás

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-489.x

Muszlim tárgyú szeminárium

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

A

Szakdolgozati műhelyszeminárium (5 kredit)

VALD-491.x

Műhelyszeminárium

3–4

Gy

k

45

5

 

3–4

L

Szakirányon belüli szabad kreditek (5–13 kredit)

VALD-306

Rítus és szokás

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

VALD-351.x

Liturgika

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

VALD-351.01

Általános liturgika

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

VALD-351.02

Liturgiatörténet

1–4

K

kv

45

5

 

1–4

L

Egyéb, a szakirányon belül meghirdetett kurzusok

VALD-498.x

szak­elő­adás, kon­fe­ren­cia-rész­vétel beszámolóval

1–4

K

kv

vált.

vált.

 

1–4

L

VALD-499.x

szakszeminá­ri­um, kutatószeminá­riu­m, tanul­mányi ki­rán­dulás

1–4

Gy

kv

vált.

vált.

 

1–4

L

A szakirányon belüli szabad kreditek továbbá teljesíthetők e szakirány további .x kiterjesztésű kurzusaival, a többi szakirány bármely kurzusával, illetve (a szakirányfelelős igazolásával) más szakról befogadott kurzussal.

C) „Vallás a modern világban” szakirány: 45–48 kredit

Áttekintő tárgyak (a kötelezőn kívül legalább két tantárgyhoz tartozó kurzus választandó) (min. 13 kredit)

VALD-501

A világ vallási képe

1–2

K

k

45

5

 

1–4

L

VALD-502

Vallásügyi igazgatás a mai Európában

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-503.x

Szekularizáció, fundamen­talizmus, vallási türelem

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-504.x

Ökumenizmus és vallásközi párbeszéd

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-505.x

Új vallási mozgalmak, a kortárs szinkretizmus

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

Sz

VALD-508.x

Vallás a modern világban

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-509.x

Vallás a modern világban

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

A vallásosság formái a mai Nyugaton (legalább egy kurzus választandó, min. 4 kredit)

VALD-511.x

Vallások a mai európai és amerikai társadalomban

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-512

Vallások és egyházak Közép-Európában

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

TI

VALD-513.x

Vallási néprajz

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

NI

VALD-514.x

Szentkultusz

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

Sz

VALD-515.x

Világi kultuszok

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

Sz

VALD-516.x

Világi rítusok

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

NI

VALD-517.x

A nyugati ezoterika mint vallástudományi kérdés

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-518.x

A vallásosság formái a mai Nyugaton

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-519.x

A vallásosság formái a mai Nyugaton

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

Az iszlám és a vallási kisebbségek a Közel-Keleten (legalább egy tantárgyhoz tartozó kurzus választandó, min. 4 kredit)

VALD-521

Az iszlám világ néprajza és antropológiája

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-522

A síita iszlám a XX–XXI. században

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-523

Szúfik és fundamentalisták

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-524

A dzimmík az iszlámban

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-525

Népi vallásosság a Közel-Keleten

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-526

Az iszlám a Közel-Keleten kívüli térségekben

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-527.x

Vallási kisebbségek a Közel-Keleten

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

FI

VALD-528.x

Az iszlám világa ma

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

A

VALD-529.x

Az iszlám világa ma

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

A

Szakmai gyakorlat (5 kredit)

VALD-531

Szakmai gyakorlat

3–4

Gy

k

45

5

 

3–4

L

Szakdolgozati műhelyszeminárium (5 kredit)

VALD-541.x

Műhelyszeminárium

3–4

Gy

k

45

5

 

3–4

FI

Szakirányon belüli szabad kreditek (8–13 kredit)

További kurzusok az alkalmazott vallástudomány témaköréből

VALD-551.x

Vallás és irodalom

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

MK

VALD-552.x

Vallás és irodalom

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

MK

VALD-553.x

Szakrális építészet, vallásos művészet

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-554.x

Szakrális építészet, vallásos művészet

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

MI

VALD-555.x

Egyházzene, vallásos zene

1–4

K

kv

30

4

 

3–4

L

VALD-556

Populáris zenei irányzatok a XX. század vallásos zenéjében

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

Z

VALD-558.x

Alkalmazott vallás­tudományi előadás

1–4

K

kv

30

4

 

1–4

L

VALD-559.x

Alkalmazott vallás­tudományi szeminárium

1–4

Gy

kv

30

4

 

1–4

L

Egyéb, a szakirányon belül meghirdetett kurzusok

VALD-561.x

szak­elő­adás, kon­fe­ren­cia-rész­vétel beszámolóval

1–4

K

kv

vált.

vált.

 

1–4

FI

VALD-562.x

szakszeminá­ri­um, kutatószeminá­riu­m, tanul­mányi ki­rán­dulás

1–4

Gy

kv

vált.

vált.

 

1–4

FI

A szakirányon belüli szabad kreditek továbbá teljesíthetők
e szakirány további .x kiterjesztésű kurzusaival, a többi
szakirány bármely kurzusával, különösen a vallásszociológiai
tárgyúakkal, illetve (a szakirányfelelős igazolásával) más
szakról befogadott kurzussal.

IV. Szabadon választható tantárgyak: 10 kredit

Szabadon választható a Kar MA-kurzusaiból.

V. Diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit

VALD-901

Záródolgozat

4

D

k

0

15

 

 

 

VALD-902

Záróvizsga

4

V

k

0

0

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

  • Tanszékek jelölésének jelmagyarázata az utolsó oszlopban | A = Arab Tanszék; AH = Assziriológiai és Hebraisztikai Tsz.; BÁ = Belső-Ázsiai Tsz.; E = Egyiptológia Tsz.; FI = Filozófiai Intézet; I = Iranisztikai Tsz.; INy = Indoeurópai Nyelvtudományi Tsz.; J = Japán Tsz.; K = Kínai Tsz.; L = Latin Tsz.; MI = Művészettörténeti Int.; MK = Magyar Irodalom- és Kultúratudományi  Int.; NI = Néprajzi Int.; Sz = TáTK Szociológia Tsz.; TI = Történeti Int.; TT = TTK Tudo­mány­történet és Tu­do­­mányfilozófia Tsz.; Z = Zenei Tsz.

CsatolmányMéret
PDF icon Vallástudomány (MA) tanegységlista529.87 KB