A mutató használata

 
Mivel a digitális gyűjteményhez tartozó forrásokat feldolgozó mutató források és címkék szerint is rendezhető, lehetővé teszi az egyes források tartalomjegyzékének áttekintését, illetve annak áttekintését, hogy egy-egy szertartástípus mely forrásokban, és azokon belül hol található meg. A probléma természetének megfelelően a mutató összeállítása során elsőbbséget élveznek a pontifikálék, a rituálék és a misekönyvekbe foglalt processziós és szakramentális rítusok. A mutató nyelve angol, egyedül az eredeti címek latinok, kurzívan szedve. A mutatóban minden cella ki van töltve, legföljebb az eredeti cím hiányozhat, ha a forrás nem közli. Hiányát a cellában elhelyezett — jelzés adja tudtul. A mutató a következő adatokat tartalmazza oszlopokba rendezve:
 
Itt szerepelnek a forrás liturgikus szempontból releváns adatai, azaz eredete, majd műfaja és kora, a katalógusban szokásos módon, az első kettőt csak vesszővel és szóközzel elválasztva (pl. Mainz, Pontifical, 1167–1183). A forrásra utaló adatsort az adott forrás minden fejezete mellett, azaz minden táblázatsorban megismételjük, mert ha az anyagot címkék szerint rendezzük (ld. alább), akkor különböző forrásokból származó adatok fognak egymás alá kerülni.
 
Az oldalszám a pdf formátumú digitális másolat elektronikus oldalszámát, illetve a forrás eredeti fóliószámozását tünteti föl. Az előbbi mindig háromjegyű arab szám, azaz egyes és tízes helyiértékű számok elé 00 vagy 0 kerül, hogy a számítógépes rendezéskor a sorrend ne sérüljön (a háromjegyű szám elegendőnek tűnik, mert 999 oldalnál terjedelmesebb forrással eddig nem találkoztunk). A szám után nem teszünk pontot. Ezt követi csak szóköz után, kerek zárójelben az eredeti számozás arab számmal, ekkor már 0 vagy 00 nélkül, a rectókra és versókra utaló r/v betű kíséretében. Ha a forrásban nem lap-, hanem oldalszámozás van, az r/v jelzés természetesen elmarad. Az oldalszámokat akkor is az eredetiben foglalt módon közöljük, ha a számozás pontatlan vagy hibás. Ha nincs eredeti oldalszámozás, akkor elhagyjuk, de ha csak az adott oldalról vagy oldalakról hiányzik, míg a forrás más részein van, (?) jelzés utal az elmaradására.
 
Az eredeti cím az egyes ordók, fejezetek, rítusok latin címe abban a formában, ahogyan a forrásban olvasható. A címeket kurzív szedéssel, normalizált helyesírással, központozás nélkül írjuk át. A sorozatot alkotó, rövid tételeknél, amilyenek pl. a szerek és öltözetek vagy az élelmiszerek megáldásai, elég a sorozat első tételének a címét megadni.
 
A címke egy egyezményes angol szó vagy kifejezés, amely az összetartozó, de az eredetiben különböző címek alatt található liturgikus cselekmények megtalálását és összerendezését szolgálja. A címkézés olyan átfogó, de kellőképpen sokrétű kategóriákat állapít meg, amelyek hitelesen leírják a pontifikálék és rituálék tartalmi összetételét, és se nem túl szűkek, se nem túl tágak ahhoz, hogy a sok forrást mozgató összehasonlító elemzés hatékonyan tudjon velük dolgozni. Ha ugyanaz az ordó többször vagy több részletben szerepel egy forrásban, akkor többször megkaphatja ugyanazt a címkét. Ha viszont egy ordó több címkét is kaphat (pl. a húsvéti ételszentelések a liturgikus év szempontjából húsvéthoz, a szakramentális cselekmény szempontjából az ételszentelésekhez tartoznak), akkor a sort kétszeresen vesszük föl, azonos oldalszámmal és eredeti címmel, de más-más címkével. Egy cellában ezért csak egy címke lehet. Ahol a források a rendszerbe besorolhatatlan részleteket is tartalmaznak, ott a címke helyére az ’other’ szót írjuk. A címkézéshez használt standard terminológia a következőképpen csoportosítható:
 1. Az egyházi év rendhagyó ordói: Ash Wednesday, Candlemas, Easter Sunday, Good Friday, Holy Saturday, Maundy Thursday, Palm Sunday, Vigil of Whitsun. A címkézésnél előnyben részesítjük a hagyományos angol terminológiát a latinoshoz képest (pl. Candlemas és nem Purification). Az egyházi évre utaló címkéket mindig az adott szakasz kezdetén vesszük föl, függetlenül attól, hogy hány ordó tartozik alájuk (ez pl. nagycsütörtökön jelenthet állandó problémát). A címkézésnél nincs jelentősége az ordók terjedelmének, tehát egyetlen tétel is elegendő ahhoz, hogy utaljunk a megfelelő napra, ha a tétel egyértelműen ahhoz a naphoz tartozik.
 2. A skolasztikus szintézis szerinti szentségek kiszolgáltatásai és a kiszolgáltatás alternatív változatai: baptismal initiation (skrutíniumok és a nagyböjt folyamán tartott keresztelési előkészület, akkor is, ha több szakaszban közlik a források), baptism, bishop (szentelése, önállóan), clinical baptism, confirmation, exodiastic rites (betegség, beteglátogatás, utolsó kenet, haldoklás, halál, temetés), exorcism (ördögűzés tényleges megszállottak esetén, nem keresztelés előtt), utolsó kenet, haldoklás, temetés), heretic/pagan (rekonciliációjuk), ordinations (tonzúrától az áldozópapságig), private penance, public penance (főleg hamvazószerdához és nagycsütörtökhöz kapcsolódóan), wedding (kihirdetések, esküvő, nászmise, nászház megáldása, új asszony bevezetése).
 3. Személyek nem szentségi megáldása, fölszentelése: abbess, abbot, emperor, empress, king, monk, nun (ide soroljuk az úgynevezett ’inclusa’ megáldását is), pilgrimage (néhol a zarándokok, néhol a bot és a tarisznya megáldásaként említik, ide tartoznak a keresztes hadjáratokkal kapcsolatos rítusok is), pope, queen, secular dignitaries (fejedelmek, grófok, hercegek), tonsure (az ordinációktól függetlenül), virgin, widow. A címkék az egyszerűség és áttekinthetőség kedvéért nem tartalmazzák a ’blessing, consecration, dedication’ stb. kifejezéseket, csak a szentelmény tárgyát nevezik meg.
 4. Tárgyak megáldása, dedikációja, engesztelő és bajelhárító rítusok: altar (hordozható is), bad weather (vihar, villámlás, aszály stb. ellen), banner (zászló vagy más hadijelvény), baptistery, bell, borders, cemetery, church, cross, fire (Gyertyaszentelőn és a nagyhéten kívül), foundation stone, house, incense (nagyszombaton kívül) major blessing of waters, minor blessing of waters, oil (nagycsütörtökön kívül), paten and chalice, processions (keresztjáró napok és Litania maior is), reconciliation of violated church, ship, statue/painting, tabernacle, utensils, vestments, victuals (kenyér, bor, stb.), well (ha nem a keresztkút); istenítéletek: ordeals.
 5. Egyházkormányzati rítusok: degradation and restitution, excommunication and reconciliation, synod/council, travel/visitation/reception.
 6. A miséhez kapcsolódó ordók: Benedictional (adott esetben egy egész könyv is lehet egyetlen címke alatt), mass ordinary, preparation and dressing for mass, selected mass propers.
 
 1. abbess
 2. abbot
 3. altar
 4. Ash Wednesday
 5. bad weather
 6. banner
 7. baptism
 8. baptismal initiation
 9. baptistery
 10. bell
 11. Benedictional
 12. bishop
 13. borders
 14. Candlemas
 15. cemetery
 16. chrism mass
 17. church
 18. clinical baptism
 19. confirmation
 20. cross
 21. degradation and restitution
 22. Easter Sunday
 23. emperor
 24. empress
 25. excommunication and reconciliation
 26. exodiastic rites
 27. exorcism
 28. fire
 29. foundation stone
 30. Good Friday
 31. heretic/pagan
 32. Holy Saturday
 33. house
 34. incense
 35. king
 36. major blessing of waters
 37. mass ordinary
 38. Maundy Thursday
 39. minor blessing of waters
 40. monk
 41. nun
 42. oil
 43. ordeals
 44. ordinations
 45. other
 46. Palm Sunday
 47. paten and chalice
 48. pilgrimage
 49. pope
 50. preparation and dressing for mass
 51. private penance
 52. processions
 53. public penance
 54. queen
 55. reconciliation of penitents
 56. reconciliation of violated church
 57. secular dignitaries
 58. selected mass propers
 59. ship
 60. statue/painting
 61. synod/council
 62. tabernacle
 63. tonsure
 64. travel/visitation/reception
 65. utensils
 66. vestments
 67. victuals
 68. Vigil of Whitsun
 69. virgin
 70. washing of feet
 71. well
 72. widow

 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.