hónap-képe-archívum-dec

A HÓNAP KÉPE
DECEMBER

Zenélő angyalok, román kori falfestmény. Lluçanèsi mester, XIII. sz., Katalónia
(Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

  • Jézus születésének története (Lukács evangéliuma 2,1–20)

Lőn pedig a napokban, parancsolat méne ki Augusztus császártól, hogy béírattatnék az egész világ. Ez az első béíratás lőn Cirínustól, Szíriának tiszttartójától. És mennek vala mindenek, hogy bévallanák magokat, kiki az ő várasába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret várasából, Judeába, a Dávid várasába, melly Betlehemnek hívattatik, mivelhogy a Dávid házából és nemzetségéből vala, hogy bévallaná magát Máriával, őnéki jegyeztetett nehézkes feleségével. 

Lőn pedig, mikor ott vólnának, bételének a napok, hogy szülne. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bétakará őtet pólákba, és a jászolba fekteté, mert nem vala nékik helyek a szálláson. És pásztorok valának azon tartományba vigyázván, és őrizvén az éjeli vigyázásokat az ő nyájoknál. És ímé, az Úr angyala megállapék mellettek, és az Isten fényessége környűlfogá őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És monda nékik az angyal: „Ne féljetek, mert, ímé, nagy örömet hirdetek néktek, melly lészen minden népnek; mert született ma néktek Üdvözítő, ki az Úr Krisztus, a Dávid várasában. És ez néktek a jel: találtok egy gyermecskét, pólákba bétakarva, és a jászolba helyheztetve.” És mindjárt lőn az angyallal mennyei seregnek sokasága, dicsérvén és mondván: „Dicsőség magasságban az Istennek, és a földön békeség a jó akaratú embereknek!”

És lőn, hogy elmenének tőlök az angyalok mennybe, a pásztorok szóllanak vala egymásnak: „Menjünk el Betlehemig, és lássuk meg e lött dolgot, mellyet az Úr megjelentett nékünk!” És elmenének sietve, és találák Máriát és Józsefet és a jászolba tétetett gyermecskét. Látván pedig megérték a dolgot, melly nékik e gyermek felől mondatott vala. És mindnyájan, akik hallák, csodálkozának azokon, mellyek a pásztoroktól mondattak vala nékik. Mária pedig magában tartja vala mindez igéket, szívében forgatván. És visszatérének a pásztorok, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mindenekben, amiket hallottak és láttak vala, amint megmondatott vala nékik.

Káldi György fordításában (1626)

  • A hónap zenéjeInvitatórium (meghívó zsoltár): Krisztus születék nékünk (Christus natus est nobis). Énekel a Schola Hungarica, vezényel Dobszay László (lemez: Gregorián énekek – magyarul / Gregorian Chants in HungarianHungaroton Classic [HCD 32157], 2004).

Kottáját lásd itt (forrása, protestáns graduálok alapján: Protestáns graduál. Szemelvények a 16–17. századi protestáns graduálok anyagából istentiszteleti és oktatási célra. Készítette Ferenczi Ilona, Dobszay László – Bódiss Tamás és Farkas Zoltán közreműködésével. ReZeM, Budapest 1996).

A honlap látogatóinak figyelmét felhívjuk a Bartók Rádióban, 2012. december 23-án, vasárnap 11 óra kezdettel elhangzott zenei-liturgikai ismeretterjesztő műsorra. A Beszélgetések az egyházzenéről című sorozatban ez alkalommal Verő Tamás főrabbival (Budapest, Frankel Leó utcai zsinagóga) és Földváry Miklós István liturgiatörténésszel (ELTE BTK Latin Tanszék/LFZE Egyházzene Tanszék) beszélgetett Déri Balázs zenetudós, a Magyar Egyházzene című folyóirat felelős szerkesztője, a sorozat műsorvezetője a téli zsidó ünnepekről és azok keresztény párhuzamairól (a korábbi, az őszi ünnepekről szóló adás folytatásaként). A műsor felvétele meghallgatható az archívumban.

Archívum

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.