Kurzusok (vallástudomány)


KURZUSOK, KURZUSLEÍRÁSOK
Aktuális: 2016/2017-es tanév, őszi félév

Alapképzés | Mesterképzés | Kurzusarchívum
 


A kurzusleírásokat, a teljesítés feltételeit és egyéb aktuális tudnivalókat (amennyiben vannak ilyenek), a kurzus címére kattintva lehet elérni. Az óraadó nevéhez kapcsolt link az oktató elérhetőségeit tartalmazó honlapra irányít. Egyéb adatok, például az órarendi információ a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül elérhetők. 

Alapképzés (BA)

Mesterképzés (MA)

 • VALD-102:6 ▪ Latin nyelvtan 1. (Ittzés Máté)
 • VALD-112:2 ▪ Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. (Horváth László)
 • VALD-112:3 ▪ Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. (Horváth László)
 • VALD-132:8 ▪ Tibeti szakszövegolvasás 1. (Péter Alexa)
 • VALD-203.02 ▪ Zsidó vallás és kultúra 1. (Komoróczy Szonja)
 • VALD-204.03 A Biblia teológiai fogalmai (Földváry Miklós)
 • VALD-206.05 Az indiai vallások története (Dezső Csaba)
 • VALD-215.02 Ókori és középkori politikai teológia (Geréby György)
 • VALD-301.01 Vallásfilozófia (előadás) (Borbély Gábor)
 • VALD-329.01A középkori filozófia és teológia szeminárium (Borbély Gábor)
 • VALD-329.02 Vallásfilozófia (gyakorlat) (Borbély Gábor)
  nnnnnVALD-361.01 lásd VALD-301.01
  nnnnnVALD-362.02 lásd VALD-499:4
 • VALD-402 ▪ Összehasonlító vallástörténet (Vér Ádám)
 • VALD-412:2 ▪ Sámánizmus és népvallás (Birtalan Ágnes)
 • VALD-421 ▪ A Nílus-völgy vallása 1. (Irsay-Nagy Balázs)
 • VALD-422 A Biblia ókori vallási környezete (Vér Ádám)
 • VALD-438 Buddhizmus (Ruzsa Ferenc)
 • VALD-444.06 ▪ Bibliai irodalomtörténet (Buzási Gábor)
 • VALD-445.03 ▪ Misna-szövegolvasás (fordításban) (Biró Tamás)
 • VALD-446 ▪ Peszah Haggada (Bíró Tamás, Komoróczy Szonja)
 • VALD-451 ▪ Zsidó történelem 1.: a zsidóság viszonya a kereszténységhez (Turán Tamás)
  nnnnnVALD-459 lásd VALD-513.04
 • VALD-459.01 ▪ Szövegelemző szeminárium: Újszövetség (fordításban) (Buzási Gábor)
 • VALD-461.02 ▪ A középkori filozófia és teológia története (Borbély Gábor)
 • VALD-483.03 ▪ A síita iszlám 1. (Hajnal István)
 • VALD-484:3 Iszlám misztika 1. (Iványi Tamás)
 • VALD-486.01 ▪ Iszlám: a mai arab társadalom problémái (Iványi Tamás)
 • VALD-488.01 Iszlám: modern kihívások (Gyöngyösi Csilla)
 • VALD-499:4 ▪ Liturgikus terepgyakorlat (Déri Balázs)
 • VALD-501:1 ▪ Etnikumok és vallások földrajza (Bottlik Zsolt)
 • VALD-508.01 ▪ Rítus és vallás, mentalitás 1. (Bárth Dániel)
  nnnnnVALD-509.03 lásd VALD-132:8
 • VALD-513.04 ▪ Biblia és folklór (Oláh János)
 • VALD-518.01 Egy huszadik századi mitológia: Tolkien (Füzessy Tamás)
 • VALD-519.01 Emelt szintű Tolkien-szeminárium (Füzessy Tamás)
 • VALD-521.03 ▪ Az iszlám világ néprajza és antropológiája 1. (Szombathy Zoltán)
 • VALD-525 ▪ Népi vallásosság a Közel-Keleten 1. (Csorba Zsuzsanna)
  nnnnnVALD-528.01 lásd VALD-488.01
  nnnnnVALD-558.02 lásd VALD-412:2

  nnnnnVALD-562.02 lásd VALD-499:4