Publikációk

 
 
 

 

Földváry Miklós István

 1. A Hartvik-agenda és a Német-római pontifikále | in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A LFZE Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján… LFZE, Budapest 2012. 147–158
 2. A Hartvik-agenda kiközösítési és visszafogadási rítusainak szerkezete és eredete | in: Conversio. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai [megjelenés alatt]. 548–561
 3. A római rítus változatainak kutatása I. Bevezető gondolatok
  Magyar Egyházzene XX (2013/1) 29–36
 4. A római rítus változatainak kutatása. II. Módszerek és forráshasználat Magyar Egyházzene XX (2013) 115–120.
 5. A római rítus változatainak kutatása. III. Virágvasárnap a középkori Magyarországon | Magyar Egyházzene XX (2013) 235–258.
 6. A római rítus változatainak kutatása. IV. Virágvasárnap a középkori Európában I–II. | Magyar Egyházzene XXI (2014) 115–147.
 7. A római rítus változatainak kutatása V. Virágvasárnap a középkori Európában III. | Magyar Egyházzene XXI (2014) 339–358
 8. A római rítus változatainak kutatása VI. Az úzus kialakítása és funkciója: kompozíció és önazonosság | Magyar Egyházzene XXI (2014) 339–358
 9. A zsinattartás rendje a Hartvik-agendában
  Magyar Egyházzene XIX (2012/1) 3–32
 10. Egy hiányzó láncszem. Az MR 124-es zágrábi pontifikále
  Magyar Egyházzene XIX (2012/4) 383–416
 11. Egy ismeretlen Szent Gellért-offícium | Kovács Andrea – Földváry M. I. Magyar Könyvszemle CXXVI (2010) 1–22
 12. Egy zsolozsmahagyomány újjáéledése. Gondolatok a Vesperale Carmelitanum elé | Magyar Egyházzene XIX (2012/2) 115–168
 13. „Íme, kivettetel e napon…” A nyilvános vezeklők kiűzése és visszafogadása | Ókor XII (2013) 28–41
 14. Ismeretlen ordótöredékek a középkori Magyarországon és a környező közép-európai egyházakban | Magyar Könyvszemle CXXVI (2010/3) 366–375
 15. Katalónia és Mallorca ordináriuskönyvei és jelentőségük a normatív liturgikus szövegek kiadásában | Magyar Egyházzene XVIII (2011/1) 46–58 || angolul (in English): A Recent Survey of Catalonian and Mallorcan Ordinals and its Contribution to an Editorial Approach to Normative Liturgical Texts | in: Haggh B; Lacoste D (ed.). Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group ’Cantus Planus’ Dobogókő, 2009. Aug. 23-29. IMM, Ottawa 2013. 457–470
 16. Középkori pontifikálék Magyarországon 
  Magyar Könyvszemle CXXVI (2010/2) 242–247


Horváth Ágnes

 1. Egyházzene a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen:oktatás, művészet és tudomány | Konferenciaelőadás, kiadatlan („Euntes ergo, docete omnes…” A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke és az Egyházzenei Társaság emlékkonferenciája Dobszay László születésének 81. évfordulója alkalmából. 2016. február 2.)

Horváth Balázs

 1. Korai magyar szakramentáriumok nemzetközi összefüggésben. A középkori magyar liturgia nemzetközi kapcsolatai (MA-szakdolgozat, 2016)


Józsa Attila

 1. A benedikcionále mint liturgikus könyvtípus 
  Magyar Egyházzene XX (2013/3)  
  259–266
 2. Benedictio pontificalis sollemnis – Az ünnepélyes főpapi áldás 
  Magyar Egyházzene XIX (2012/3) 227–233


Szaszovszky Ágnes

 1. A templomszentelés rendje a magyar középkorban. Adalékok fennmaradt forrásaink viszonyáról egymáshoz és európai környezetükhöz | in: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. LFZE Egyházzenei Tanszéke – Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2012. 373–381.
 2. A veszprémi pontifikále
  Magyar Zene LI (2012/1) 65–84
 3. A Veszprémi pontifikálé templomszentelési ordója | in: Kiss G (szerk.). Zenetudományi Dolgozatok 2011. In memoriam Dobszay László. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 2012. 83–96
 4. Zsolozsmán kívüli antifónák hagyományozódása a pontifikáléban | James Borders; ford. Szaszovszky Á. Magyar Egyházzene XVII (2010/3) 299–324

Szoliva Gábriel

 1. A középkori pálos kompletórium története rétegei
  Magyar Egyházzene XXI (2014) 149–176.
 2. Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — I. Az új forrás leírása és antifónáinak elemzése | Magyar Egyházzene XX (2013/1) 55–66
 3. Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — II. A himnárium jellemzése
  Szoliva Gábriel, Magyar Egyházzene XX (2013/2) 121–156
 4. Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban
  Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. Szerk. Kiss Gábor. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 2014. 57–75
  .
 5. Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából:
  kottás Psalterium Strigoniense (1523) került elő Münchenből

  Szoliva Gábriel, Magyar Könyvszemle CXXIX (2013/2) 133–144
 6. Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban
  Magyar Egyházzene XXI (2014) 11–20


Varga Benjámin

 1. Magyarországi rituálék az újkorban, 1625-től 
  Szakdolgozat. ELTE BTK, Budapest 2012.
 2. Obsequiale ​Strigoniense: 1490–1560
  Argumentum — ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Budapest 2016.

 

Új hozzászólás

Szövegszerkesztő

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.